Аутизам је у великој мери наследан!

Најновије истраживање је указало на то да је аутизам скоро у потпуности генетског порекла.
autism-child-medical-marijuanaИстраживање је спроведено на 516 близанаца и показало је да је стопа овог поремећаја већа код идентичних близанаца који деле исту ДНК.
То значи да је аутизам далеко више наследан него што се раније мислило.
Главна научница Беата Тик је изјавила: „Наше главно откриће је да је наследност аутизма веома висока. Резултати демонстрирају важност генетског утицаја на овај поремећај.“
Међутим, поред генетског утицаја, не могу се отписати и утицаји околине у којој дете одраста.
Научница др Франческа Хапе је рекла да би повећана стопа аутизма у последњих неколико година могла да се сведе на друге, прецизније дијагнозе.
Симптоми овог поремећаја који варирају од особе до особе раније су се сврставали у тешкоће приликом учења и нису признавани као аутизам, док је данас то другачије.
Неки људи мисле да и фактори животне средине имају велики удео у развитку аутизма, а према сајту Autism Speaks ти фактори су: препородиљско излагање токсинима, старост будућих родитеља као и превремени порођај.
Извор: Б92