Autoritet se ne stiče vikom

Kada ste prvi put vikali na dete, ono se uplašilo. Ali, vremenom ova metoda vaspitanja je oslabila. Deca su se adaptirala na ovaj vid komunikacije i vrlo brzo shvatila da ih vika neće odveste do otklanjanja problema.

Većina roditelja priznaje da povremeno viče na svoju decu i smatra da urlanje nije u tolikoj meri štetno kao fizičko kažnjavanje. Međutim, vikanje kao način discipline utiče na emocionalni razvoj deteta.

Vika ne pomaže

Vikanje deci ne donosi nikakvu poruku. Deca se trude da se odbrane od ovakvih „napada“ tako što u većini slučajeva ne shvataju poentu vike. Deca koja su stalno izložena vikanju se u takvim trenucima najčešće isključe i ne shvataju svoje roditelje nikakvom pretnjom.

Vikanje izaziva inat

Vikanje kod neke dece može izazvati prkos i inat i sve veće odupiranje bilo kojoj vrsti autoriteta. A takav stav im nikako neće pomoći u periodu adolescencije.

Osećaj beskorisnosti

Neka deca misle da nisu dovoljno vredna vašeg vremena i pažnje. Misle da ih ne volite dovoljno jer uvek vičete na njih i nikada sa njima ne razgovarate „normalno“. Ako stalno vičete i ljuti ste, tako vas vide i vaša deca. Oni će naučiti da je vikanje jedini način rešavanja konflikata i iskazivanja emocija.

Ponekad je dobro povisiti ton

Ponekad je neophpdno povisiti ton na dete jer neke situacije to od nas zahtevaju. Na primer,u situacijama koje bi eventualno mogle da ugroze bezbednost deteta, vikanje je neophodno. Kad to učinite, objasnite mu zašto vičete i šta očekujete od njega da uradi i šta će se dogoditi ako vas ne posluša.

Autoritet se stiče poštovanjem, a ne vikom.

Ako mislite da previše dranja ne vodi ničemu- u pravu ste. Ako preterate i derete se za svaki manji prekršaj deca vas neće shvatati ozbiljno već će postati imuna na vaše vikanje. A vi ćete primetiti da uvek govorite sve glasnije i glasnije. Ako smatrate da ste stekli ovu naviku, pre nego što se sledeći put proderete dobro razmislite, i kada nije neophodno da vičete jednostavno se malo udaljite i vratite nakon što ste se smirili pa lepo porazgovarajte sa detetom.

Nije kasno, pokušajte da vikanje svedete na minimum- deca će vam biti zahvalna!

Autor: Labela