Čekamo dopis!

22 maja, 2020

Od uvođenja vanrednog stanja, i prelaska na rad na daljinu, do završetka nastavne godine proći će tačno tri meseca. Za sve ovo vreme, prosvetni radnici su počašćeni lepom zbirkom dopisa iz našeg voljenog ministarstva. Da bismo sačuvali lepe uspomene na protekli period, došao sam na ideju da hronološki posložim sva zabavna štiva koja nam je ministarstvo obezbedilo tokom nastave na daljinu.

 15.3.2020. Objava vanrednog stanja (noćno izdanje)

Objava da ustanove obrazovanja i vaspitanja neće raditi od ponedeljka, 16.3.2020. godine. Poziv prosvetnim radnicima na posvećeno delovanje i odgovorno postupanje!

16.3.2020. Ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu

Objava da realizacija obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu počinje 17.3.2020. Ukratko, vruć krompir je u školskom dvorištu. Plivači (nastavnici koji se snalaze u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija) i poštari (nastavnici kojima je savremena tehnologija strana) treba da uspostave komunikaciju na daljinu sa svojim učenicima. Prvi će to uraditi koristeći neku platformu za učenje na daljinu ili neku društvenu mrežu, a drugi će to uraditi tako što će po kućama deliti štampane materijale svojim učenicima. Pošto putni troškovi neće biti plaćeni, a nema ni gradskog prevoza, preporučljivo je da to rade peške ili biciklima, poštujući sve preporuke i mere za prevenciju širenja virusa.

Počinju TV časovi na RTS-u. Prvo samo važni predmeti, a kasnije, možda, i oni ostali. Nastava na jezicima nacionalnih manjina još je na čekanju. Nastavnici su u obavezi da ostvare potrebnu komunikaciju sa učenicima ili roditeljima i daju dodatna uputstva nakon emitovanih sadržaja. (Pohvala za sve kolege koji su učestvovali u snimanju časova.)

Dat je spisak onlajn platformi za realizaciju nastave na daljinu. Nastavnici su dobili uputstvo za početak rada u Microsoft Teams programu. To je na društvenim mrežana izazvalo negodovanje nastavnika koji su već počeli rad na nekoj drugoj platformi. U nekim školama se insistiralo da svi nastavnici rade na istoj, preporučenoj, platformi.

Obavezuju se direktori škola i nastavnici da bez odlaganja pristupe izradi nedeljnog operativnog plana. U početku je bilo ko kako ume, prema svom nahođenju, dok nisu napravljene uniformne tabele na nivou škole/školske uprave. Ali dok se do toga stiglo, zbog nenormalno kratkih rokova koji su dobijeni iz školskih uprava, neki nastavnici su postali ovisnici o tabletama za smirenje.

Potrebno je da  nastavnici beleže podatke o napredovanju učenika. To u praksi znači da su neki direktori tražili da nastavnici na telefonima/računarima čuvaju sve fotografije i fajlove koje su im učenici slali; ogromne količine podataka.

Nastavnici su u obavezi da u elektronski dnevnik evidentiraju sve realizovane TV časove i druge nastavne jedinice/teme koje su realizovane putem drugih vidova komunikacije sa napomenom o načinu realizacije. Posle dve nedelje rada, kada su nastavnici počeli bolje da se snalaze, upisivani su svi časovi po redovnom rasporedu, čak i unazad, časovi koji nisu realizovani, niti je bilo ikakve komunikacije nastavnika s učenicima; sve u skladu s tendencijom glumatanja redovnog rada kao da smo u školi. Opet su ispali naivni oni nastavnici koji savesno rade, a dokazani neradnici – pametni. A u dnevnik se upisivalo svašta i svakako. Posebno TV čas i čas iz Plana rada nastavnika (dve nastavne jedinice –kao dva časa); zajedno TV čas i čas iz Plana (dve potpuno različite nastavne jedinice – kao jedan čas); samo TV čas; samo čas iz Plana; nastavne jedinice koje je nemoguće realizovati u uslovima rada na daljinu itd. Uglavnom se razmišljalo u stilu „ma, ko će to da proverava!“

17.3.2020. Dodatna uputstva u vezi sa planiranjem i ostvarivanjem rada na daljinu

Škole su pohvaljene što su u vrlo kratkom vremenu postavile dobre osnove za osiguranje kvaliteta učenja na daljinu u vreme vanrednog stanja, a zatim je ukazano na to da je ostvarivanje nastave na daljinu obaveza svih u školi, pri čemu nastavnici sami planiraju načine realizacije, oslanjajući se na dostupnu informaciono-komunikacionu tehnologiju i kanale komunikacije (potvrđena priča o plivačima i poštarima).

Rečeno je da da nema razloga za odstupanje od onoga što je planirano za rad u redovnim uslovima, pri čemu se prilagođava način rada i način praćenja napredovanja učenika (signal za one koji upisuju časove, a da su malo toga realizovali). Stara izreka „Papir sve trpi“ mogla bi da glasi „esDnevnik sve trpi“.

Data su uputstva za izradu i predlog strukture nedeljnog operativnog plana rada škole, koji se šalje u Školsku upravu, dok individualni planovi nastavnika ostaju u školi. Rok za predaju plana za narednu nedelju je vikend, a neki nastavnici su sa strepnjom čekali da raspored TV časova bude objavljen na vreme, kako bi nastavne jedinice upisali u svoj plan.

Objašnjeno je da nastavnici koji imaju iskustva u primeni IKT u nastavi mogu koristiti različite alatke za zadavanje testova znanja, vežbanja, vrednovanje domaćih zadataka i drugih produkata. Učenici mogu slati domaće zadatke, urađene vežbe, eseje, slike sa produktima projekata putem elektronske pošte ili druge  načine.

Ministarstvo, 23. marta 2020. godine, stavlja u funkciju SOS telefon za prijavu nasilja u školama i pružanje psihosocijalne podrške zaposlenima u školama, roditeljima i učenicima.

20.3.2020. Stranica Ministarstva prosvete

„Zapažanja o napredovanju u učenju nastavnici mogu beležiti u pedagoškoj dokumentaciji. Nastavnici u školama koje pedagošku evidenciju vode korišćenjem esDnevnika, suštinska i ključna zapažanja treba da beleže za svakog učenika. Izborom opcije „Dodaj aktivnost“, nastavnik dobija mogućnost da zabeleži zapažanja o aktivnostima i napredovanju u učenju.“

Iako ova mogućnost nije ništa novo, neki nastavnici su tek sad prvi put čuli za nju. Zanimljivo.

„U nastalim okolnostima…, praćenje i ocenjivanje učenika, podrazumeva promenu postojeće prakse i drugačije načine ocenjivanja, gde se sa sumativnog prelazi na formativno ocenjivanje. (…) Elektronski dnevnik pored sumativnih ocena ima predviđena polja za unošenje formativnih ocena. Sve formativne ocene i uvidi nastavnika u toku implementacije nastave na daljinu će biti iskorišćeni za sumativno ocenjivanje na kraju nastavne godine.“

Neki nastavnici su tek sad prvi put čuli za formativno ocenjivanje. Zanimljivo. I tako počinje trka za ocene. Nastavnici, učenici i roditelji počinju da shvataju da će igranje nastave na daljinu biti ocenjeno. Ups, ko se tome nadao! Od „Bitno je sačuvati zdravlje“, stigli smo do „Bitna je ocena“.

 21.3.2020. Smernice iz Školske uprave

Neki nastavnici su preozbiljno shvatili nastavu na daljinu, pa zatrpavaju decu domaćim zadacima, zbog čega je potrebna intervencija školske uprave. Prioritet imaju maternji jezik, matematika, svet oko nas/priroda i društvo, fizika, hemija, biologija, geografija i istorija. Ostali predmeti svode se na jednostavne smernice i poneki zadatak. Neke kolege su to odmah shvatile i nisu se trudile da se mnogo angažuju. Svaka im čast.

23.3.2020. Evidencija časova u esDnevniku

U prosvetarskim fejsbuk grupama pojavila se interna Evidencija časova u esDnevniku neke Škole i mnogi su je, u nedostatku boljeg, prihvatili kao opšte uputstvo, čime smo stigli do upisivanja časova 2 u 1. Po tome, sasvim je normalno da u jednom času radimo, npr. crtanje kvadrata (po našem planu) i rešavanje jednačina (TV čas). Školska uprava nema informacije kako da upisujemo časove. I opet se potvrđuje da esDnevnik trpi sve.

26.3.2020. Izmena školskog kalendara obrazovno-vaspitnog rada

Svetlo dana su ugledala dva dopisa – jedan s potpisom ministra Šarčevića, za centralnu Srbiju, i drugi, s potpisom pokrajinskog sekretara Njilaša. Vojvođani, koji su već izgubili i počeli nadoknađivati sedam gripoznih dana iz februara, ostali su bez dobrog dela prolećnog raspusta. Umesto da su deca i nastavnici dobili zasluženu prolećnu pauzu (drugo polugodište počeli 15. januara), oni su radili i u danima između dva Uskrsa.

9.4.2020. Pojašnjenje u vezi s izmenom školskog kalendara

Prateći komentare nastavnika na društvenim mrežama, Pokrajinski sekretarijat je imao potrebu da pojasni izmene školskog kalendara. Osim potvrde da su ostali bez prolećnog raspusta, nastavnici su saznali da su srećni dobitnici četiri nastavne subote, jedne u aprilu i tri u maju.

23.4.2020. Objavljen Pravilnik o izmeni Pravilnika o ocenjivanju učenika

U Pravilniku o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, broj 34/19), u članu 5. stav 2. menja se i glasi: „Učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa drugi strani jezik u toku polugodišta, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta ukoliko je nedeljni fond obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas, ne može da se utvrdi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta.”.

Što znači, koliko god ima ocena u dnevniku, sve je dobro. Vanredno je stanje.

27.4.2020. (RTS) Izjava ministra prosvete

„Nema vraćanja u škole, školska godina završava se onlajn. Škole će biti otvorene da se održi mala matura, kao i da se pruži prilika onim đacima koji žele da poprave ocene.“

„Proslava mature – krajem juna, u školskom dvorištu sa maskama.“

„Umesto ekskurzija, za uplaćen novac đaci će dobiti  vaučere koje će porodica moći da iskoristi.“

30.4.2020. (N1) Izjava ministra prosvete

„Malu maturu možemo i da pomerimo, ako nam je ćef.“

3.5.2020. (Blic) Izjava ministra prosvete

„Ono što sam zanimljivo i pohvalno uočio u proteklom periodu jeste da imate decu koja su u učionicama bila stidljiva, inferiorna, a koja su u ovom periodu i učenju od kuće pokazala da realno znaju više.“

„Svi će imati priliku da poprave, provere ako smatraju da su ih učitelji i profesori nešto oštetili.“

„Učenje na daljinu je trebalo da bude obuhvaćeno novim projektima, ali smo uspeli, za razliku od ostalih, da ceo sistem dignemo. Tako da smo već pilotirali onlajn nastavu, formativno ocenjivanje i onlajn probu male mature. Proverili smo koliko znaju naši profesori.“

„Sistem je pokazao da ima kapacitete i sve je urađeno sa malo para.“

„Uporedo sa svim što nas čeka tokom maja i juna, pravimo plan da se nastava snima tokom leta da imamo bazu u slučaju novog talasa od jeseni.“

12.5.2020. Instrukcija o konkursima

Svi konkursi koji su započeti pre uvođenja vanrednog stanja, nastavljaju se tamo gde su prekinuti.

13.5.2020. Rad u junu

Od 1. do 16. juna škola organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća.

Škola priprema raspored posebnih časova nastave za učenike 5-7. razreda, od 8. do 15. juna (šest nastavnih dana), u trajanju od jedan i po sat po razredu (data tabela s rasporedom), poštujući mere bezbednosti.

Učenici osmog razreda probni završni ispit polažu 2. juna, rešavanjem testa iz matematike (neke škole u jednom, a neke u dva termina, zavisno od broja odeljenja). Preostala dva testa učenici će preuzeti 1. juna, popuniti kod kuće, i vratiti 2. juna odeljenjskom starešini.  Pripremna nastava biće organizovana od 3. do 15. juna, a završni ispit polažu 17, 18. i 19. juna (u učionicama, po manjim grupama?).

Zabunu među nastavnike uneo je deo dopisa koji govori o načinu, postupku i kriterijumima ocenjivanja, posebno deo koji se odnosi na usmeno ispitivanje učenika. Nastavnici su se takođe zapitali kako u ovim uslovima zadovoljiti  pravilo da (zaključna) ocena bude javna i obrazložena.

Za nezadovoljne učenike organizuju se posebni časovi nastave (manje od deset učenika po učionici).

14.5.2020. (Pink) Izjava ministra prosvete

„Svaki propust tokom epidemije koronavirusa u školama i vrtićima, koji može ugroziti bezbednost dece, smatraće se težom povredom dužnosti.“ A nastavnici su bezbedni?

22.5.2020. Dodatno tumačenje dopisa o ocenjivanju učenika

Po nekom nepisanom pravilu tokom vanrednog stanja, nastavnicima nikad ništa nije jasno, pa je ministarstvo školama poslalo Dodatno tumačenje dopisa koji se odnosi na ocenjivanje učenika i izvođenje zaključne ocene. Ministarstvo je, valjda nekom vrstom istraživanja, došlo do zaključka da je dopis izazvao različita neočekivana tumačenja, pa postoji potreba da se objasni objašnjenje. MPNTR smatra da nisu potrebna dodatna usmena ispitivanja učenika jer pretpostavlja da su tokom nastave na daljinu nastavnici zabeležili (formativno ocenjivanje) ćaskanje sa učenicima, na osnovu čega mogu izvesti brojčanu ocenu. Ukoliko, ipak, postoji potreba za usmenim odgovaranjem, to će se uraditi upotrebom nekog veb alata, od 1. juna do kraja nastavne godine. Sve ovo biće uređeno izmenama i dopunama pravilnika o kalendaru rada, koji se očekuje. Znači, da zanemarimo tabelu s rasporedom iz prethodnog dopisa?

TV časovi će biti emitovani do 29. maja, a od 1. juna treba nastaviti sa realizacijom nedeljnih operativnih planova za ostvarivanje nastave na daljinu. Mislim da ovo vapi za dopisom u kojem se objašnjava objašnjenje objašnjenja.

I za kraj, evidencija  u elektronskom dnevniku vodi se na uobičajen način sve do završetka drugog polugodišta. Da li neko zna kada se uopšte završava drugo polugodište? Aha, čekamo dopis!

Izvor: teachroland.wordpress.com

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Jedan komentar na "Čekamo dopis!"

  1. Anđelija kaže:

    Čekajući Godoa.Dajte uže!

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama