Чекамо допис!

22 маја, 2020

Од увођења ванредног стања, и преласка на рад на даљину, до завршетка наставне године проћи ће тачно три месеца. За све ово време, просветни радници су почашћени лепом збирком дописа из нашег вољеног министарства. Да бисмо сачували лепе успомене на протекли период, дошао сам на идеју да хронолошки посложим сва забавна штива која нам је министарство обезбедило током наставе на даљину.

 15.3.2020. Објава ванредног стања (ноћно издање)

Објава да установе образовања и васпитања неће радити од понедељка, 16.3.2020. године. Позив просветним радницима на посвећено деловање и одговорно поступање!

16.3.2020. Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

Објава да реализација образовно-васпитног рада учењем на даљину почиње 17.3.2020. Укратко, врућ кромпир је у школском дворишту. Пливачи (наставници који се сналазе у примени информационо-комуникационих технологија) и поштари (наставници којима је савремена технологија страна) треба да успоставе комуникацију на даљину са својим ученицима. Први ће то урадити користећи неку платформу за учење на даљину или неку друштвену мрежу, а други ће то урадити тако што ће по кућама делити штампане материјале својим ученицима. Пошто путни трошкови неће бити плаћени, а нема ни градског превоза, препоручљиво је да то раде пешке или бициклима, поштујући све препоруке и мере за превенцију ширења вируса.

Почињу ТВ часови на РТС-у. Прво само важни предмети, а касније, можда, и они остали. Настава на језицима националних мањина још је на чекању. Наставници су у обавези да остваре потребну комуникацију са ученицима или родитељима и дају додатна упутства након емитованих садржаја. (Похвала за све колеге који су учествовали у снимању часова.)

Дат је списак онлајн платформи за реализацију наставе на даљину. Наставници су добили упутство за почетак рада у Microsoft Teams програму. То је на друштвеним мрежана изазвало негодовање наставника који су већ почели рад на некој другој платформи. У неким школама се инсистирало да сви наставници раде на истој, препорученој, платформи.

Обавезују се директори школа и наставници да без одлагања приступе изради недељног оперативног плана. У почетку је било ко како уме, према свом нахођењу, док нису направљене униформне табеле на нивоу школе/школске управе. Али док се до тога стигло, због ненормално кратких рокова који су добијени из школских управа, неки наставници су постали овисници о таблетама за смирење.

Потребно је да  наставници бележе податке о напредовању ученика. То у пракси значи да су неки директори тражили да наставници на телефонима/рачунарима чувају све фотографије и фајлове које су им ученици слали; огромне количине података.

Наставници су у обавези да у електронски дневник евидентирају све реализоване ТВ часове и друге наставне јединице/теме које су реализоване путем других видова комуникације са напоменом о начину реализације. После две недеље рада, када су наставници почели боље да се сналазе, уписивани су сви часови по редовном распореду, чак и уназад, часови који нису реализовани, нити је било икакве комуникације наставника с ученицима; све у складу с тенденцијом глуматања редовног рада као да смо у школи. Опет су испали наивни они наставници који савесно раде, а доказани нерадници – паметни. А у дневник се уписивало свашта и свакако. Посебно ТВ час и час из Плана рада наставника (две наставне јединице –као два часа); заједно ТВ час и час из Плана (две потпуно различите наставне јединице – као један час); само ТВ час; само час из Плана; наставне јединице које је немогуће реализовати у условима рада на даљину итд. Углавном се размишљало у стилу „ма, ко ће то да проверава!“

17.3.2020. Додатна упутства у вези са планирањем и остваривањем рада на даљину

Школе су похваљене што су у врло кратком времену поставиле добре основе за осигурање квалитета учења на даљину у време ванредног стања, а затим је указано на то да је остваривање наставе на даљину обавеза свих у школи, при чему наставници сами планирају начине реализације, ослањајући се на доступну информационо-комуникациону технологију и канале комуникације (потврђена прича о пливачима и поштарима).

Речено је да да нема разлога за одступање од онога што је планирано за рад у редовним условима, при чему се прилагођава начин рада и начин праћења напредовања ученика (сигнал за оне који уписују часове, а да су мало тога реализовали). Стара изрека „Папир све трпи“ могла би да гласи „есДневник све трпи“.

Дата су упутства за израду и предлог структуре недељног оперативног плана рада школе, који се шаље у Школску управу, док индивидуални планови наставника остају у школи. Рок за предају плана за наредну недељу је викенд, а неки наставници су са стрепњом чекали да распоред ТВ часова буде објављен на време, како би наставне јединице уписали у свој план.

Објашњено је да наставници који имају искуства у примени ИКТ у настави могу користити различите алатке за задавање тестова знања, вежбања, вредновање домаћих задатака и других продуката. Ученици могу слати домаће задатке, урађене вежбе, есеје, слике са продуктима пројеката путем електронске поште или друге  начине.

Министарство, 23. марта 2020. године, ставља у функцију СОС телефон за пријаву насиља у школама и пружање психосоцијалне подршке запосленима у школама, родитељима и ученицима.

20.3.2020. Страница Министарства просвете

„Запажања о напредовању у учењу наставници могу бележити у педагошкој документацији. Наставници у школама које педагошку евиденцију воде коришћењем есДневника, суштинска и кључна запажања треба да бележе за сваког ученика. Избором опције „Додај активност“, наставник добија могућност да забележи запажања о активностима и напредовању у учењу.“

Иако ова могућност није ништа ново, неки наставници су тек сад први пут чули за њу. Занимљиво.

„У насталим околностима…, праћење и оцењивање ученика, подразумева промену постојеће праксе и другачије начине оцењивања, где се са сумативног прелази на формативно оцењивање. (…) Електронски дневник поред сумативних оцена има предвиђена поља за уношење формативних оцена. Све формативне оцене и увиди наставника у току имплементације наставе на даљину ће бити искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године.“

Неки наставници су тек сад први пут чули за формативно оцењивање. Занимљиво. И тако почиње трка за оцене. Наставници, ученици и родитељи почињу да схватају да ће играње наставе на даљину бити оцењено. Упс, ко се томе надао! Од „Битно је сачувати здравље“, стигли смо до „Битна је оцена“.

 21.3.2020. Смернице из Школске управе

Неки наставници су преозбиљно схватили наставу на даљину, па затрпавају децу домаћим задацима, због чега је потребна интервенција школске управе. Приоритет имају матерњи језик, математика, свет око нас/природа и друштво, физика, хемија, биологија, географија и историја. Остали предмети своде се на једноставне смернице и понеки задатак. Неке колеге су то одмах схватиле и нису се трудиле да се много ангажују. Свака им част.

23.3.2020. Евиденција часова у есДневнику

У просветарским фејсбук групама појавила се интерна Евиденција часова у есДневнику неке Школе и многи су је, у недостатку бољег, прихватили као опште упутство, чиме смо стигли до уписивања часова 2 у 1. По томе, сасвим је нормално да у једном часу радимо, нпр. цртање квадрата (по нашем плану) и решавање једначина (ТВ час). Школска управа нема информације како да уписујемо часове. И опет се потврђује да есДневник трпи све.

26.3.2020. Измена школског календара образовно-васпитног рада

Светло дана су угледала два дописа – један с потписом министра Шарчевића, за централну Србију, и други, с потписом покрајинског секретара Њилаша. Војвођани, који су већ изгубили и почели надокнађивати седам грипозних дана из фебруара, остали су без доброг дела пролећног распуста. Уместо да су деца и наставници добили заслужену пролећну паузу (друго полугодиште почели 15. јануара), они су радили и у данима између два Ускрса.

9.4.2020. Појашњење у вези с изменом школског календара

Пратећи коментаре наставника на друштвеним мрежама, Покрајински секретаријат је имао потребу да појасни измене школског календара. Осим потврде да су остали без пролећног распуста, наставници су сазнали да су срећни добитници четири наставне суботе, једне у априлу и три у мају.

23.4.2020. Објављен Правилник о измени Правилника о оцењивању ученика

У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19), у члану 5. став 2. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Што значи, колико год има оцена у дневнику, све је добро. Ванредно је стање.

27.4.2020. (РТС) Изјава министра просвете

„Нема враћања у школе, школска година завршава се онлајн. Школе ће бити отворене да се одржи мала матура, као и да се пружи прилика оним ђацима који желе да поправе оцене.“

„Прослава матуре – крајем јуна, у школском дворишту са маскама.“

„Уместо екскурзија, за уплаћен новац ђаци ће добити  ваучере које ће породица моћи да искористи.“

30.4.2020. (N1) Изјава министра просвете

„Малу матуру можемо и да померимо, ако нам је ћеф.“

3.5.2020. (Блиц) Изјава министра просвете

„Оно што сам занимљиво и похвално уочио у протеклом периоду јесте да имате децу која су у учионицама била стидљива, инфериорна, а која су у овом периоду и учењу од куће показала да реално знају више.“

„Сви ће имати прилику да поправе, провере ако сматрају да су их учитељи и професори нешто оштетили.“

„Учење на даљину је требало да буде обухваћено новим пројектима, али смо успели, за разлику од осталих, да цео систем дигнемо. Тако да смо већ пилотирали онлајн наставу, формативно оцењивање и онлајн пробу мале матуре. Проверили смо колико знају наши професори.“

„Систем је показао да има капацитете и све је урађено са мало пара.“

„Упоредо са свим што нас чека током маја и јуна, правимо план да се настава снима током лета да имамо базу у случају новог таласа од јесени.“

12.5.2020. Инструкција о конкурсима

Сви конкурси који су започети пре увођења ванредног стања, настављају се тамо где су прекинути.

13.5.2020. Рад у јуну

Од 1. до 16. јуна школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниво постигнућа.

Школа припрема распоред посебних часова наставе за ученике 5-7. разреда, од 8. до 15. јуна (шест наставних дана), у трајању од један и по сат по разреду (дата табела с распоредом), поштујући мере безбедности.

Ученици осмог разреда пробни завршни испит полажу 2. јуна, решавањем теста из математике (неке школе у једном, а неке у два термина, зависно од броја одељења). Преостала два теста ученици ће преузети 1. јуна, попунити код куће, и вратити 2. јуна одељењском старешини.  Припремна настава биће организована од 3. до 15. јуна, а завршни испит полажу 17, 18. и 19. јуна (у учионицама, по мањим групама?).

Забуну међу наставнике унео је део дописа који говори о начину, поступку и критеријумима оцењивања, посебно део који се односи на усмено испитивање ученика. Наставници су се такође запитали како у овим условима задовољити  правило да (закључна) оцена буде јавна и образложена.

За незадовољне ученике организују се посебни часови наставе (мање од десет ученика по учионици).

14.5.2020. (Пинк) Изјава министра просвете

„Сваки пропуст током епидемије коронавируса у школама и вртићима, који може угрозити безбедност деце, сматраће се тежом повредом дужности.“ А наставници су безбедни?

22.5.2020. Додатно тумачење дописа о оцењивању ученика

По неком неписаном правилу током ванредног стања, наставницима никад ништа није јасно, па је министарство школама послало Додатно тумачење дописа који се односи на оцењивање ученика и извођење закључне оцене. Министарство је, ваљда неком врстом истраживања, дошло до закључка да је допис изазвао различита неочекивана тумачења, па постоји потреба да се објасни објашњење. МПНТР сматра да нису потребна додатна усмена испитивања ученика јер претпоставља да су током наставе на даљину наставници забележили (формативно оцењивање) ћаскање са ученицима, на основу чега могу извести бројчану оцену. Уколико, ипак, постоји потреба за усменим одговарањем, то ће се урадити употребом неког веб алата, од 1. јуна до краја наставне године. Све ово биће уређено изменама и допунама правилника о календару рада, који се очекује. Значи, да занемаримо табелу с распоредом из претходног дописа?

ТВ часови ће бити емитовани до 29. маја, а од 1. јуна треба наставити са реализацијом недељних оперативних планова за остваривање наставе на даљину. Мислим да ово вапи за дописом у којем се објашњава објашњење објашњења.

И за крај, евиденција  у електронском дневнику води се на уобичајен начин све до завршетка другог полугодишта. Да ли неко зна када се уопште завршава друго полугодиште? Аха, чекамо допис!

Извор: teachroland.wordpress.com

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.


Један коментар на "Чекамо допис!"

  1. Anđelija каже:

    Čekajući Godoa.Dajte uže!

Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама