„Čitanje, pisanje, aritmetika su važni samo kad pomažu našoj deci da postanu „čovječniji. „

Jedan direktor škole slao je ovo pismo svakom nastavniku kojeg je primao na posao:

“ Poštovani nastavniče! Preživio sam koncentracioni logor, moje oči su viđele to što ne bi trebalo da vidi ni jedan čovek:

– Kako naučnici, inženjeri grade gasne komore;

– Kako kvalifikovani lekari truju decu;

– Kako obučene medicinske sestre ubijaju bebe;

– Kako ljudi sa univerzitetskom diplomom streljaju i pale žene i decu … zato ja ne verujem u obrazovanje.

Ja vas molim: pomoznite učenicima da postanu ljudi. Vaš rad nikada ne sme da dovede do pojave naučnika čudovišta, obučenih psihopata, obrazovanih Ajhmana.

Čitanje, pisanje, aritmetika su važni samo kad pomažu našoj deci da postanu „čovječniji. „

Izvor: uduba.com