Da li će đaci non-stop nositi maske? Delovi preporuka za roditelje i đake, ali i zaposlene u školama

11 avgusta, 2020

Osim nastave i cilja da škola u vreme pandemije bude što približnija onome na šta su đaci navikli, urađeno je i detaljno upustvo odnosno, preporuke za bezbedan povratak đaka u škole.


Ovo upustvo, mora se priznati, toliko je detaljno urađeno da sadrži od preporuka za “tetkice” kako se ispravno peru i dezinfikuju površine do zadatka nastavnicima i roditeljima kako da se ponašaju i šta da rade u slučaju da dete ima kovid. Ništa nije prepušteno slučaju ni od trenutka kada đaci krenu ka školi, do povratka kući.

“Blic” prenosi delove preporuka za roditelje i đake, ali i zaposlene u školama:

* Pre početka školske godine biće organizovana edukacija školskog osoblja o načinima i značaju prevencije KOVID-19 u školskoj sredini. Prvi dan školske godine biće posvećen predavanjima i diskusijama o načinima i značaju prevencije KOVID-19 u školskoj sredini.

* Edukativni materijali i video filmovi o načinima i značaju prevencije KOVID-19 biće postavljeni na sajt škole i na vidljivim mestima u prostorijama škole.

* Učenici, nastavno i nenastavno školsko osoblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i/ili simptome respiratorne infekcije. A roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u školu. Ovo se odnosi I na nastavno i nenastavno školsko osoblje koje takođe mora da proveri telesnu temperaturu pred polazak u školu.

Pročitajte i DEFINITIVNA ODLUKA: Evo kako će u školama od septembra biti organizovana nastava

Održavanje fizičke distance

* Fizička distanca je najmanje 1,5 metara.

* Boravak u učionicama treba da bude sa najviše 15 đaka na četiri metra kvadratna po detetu i po jedno dete u svakoj klupi.

* Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice, odnosno da se nastava za jedan razred odvija u istoj učionici.

* Potpuno obustaviti sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola što znači primera radi da na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i sl.)

* Nastavu fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom kada god je to moguće i realizaciju nastavnog programa tako da se izbegne bliski kontakt odnosno održi fizička distanca od najmanje dva metra u svim pravcima. Ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance. Ukoliko sala ima dva ulaza iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve. -Pre i posle svakog časa neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte i sl.), očistiti/oprati salu i provetriti je.

*Savetovati učenike da ne stvaraju gužvu u svlačionicama već da budu strpljivi i sačekaju svoj red prema instrukciji nastavnika tako da se obezbedi četiri metra kvadrtna po učeniku.

* U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.

* Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta gde decu mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj i obavezno nose zaštitnu masku tako da pokriva nos, usta i bradu.

* Organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko kabina ima, a da se ispred toaleta čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra.

* Ne sprovoditi proslave u objektu (priredbe), kao ni organizovane grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete i dr.

Nošenje maski

* Školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske.

* Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe.

* Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora.

* Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.

* Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.

* Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

Redovno pranje ruku

* Kako? Higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70 odsto alkohola. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70 odsto alkohola ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane.

* Demonstracija i postavljanje postera, kao podsetnika o pravilnom pranju ruku, na svim mestima gde se ruke peru.

* Kada? Obavezno pri ulaska u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanje nosa, kašljanja u maramicu itd.), posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su vidno zaprljane, nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba.

* Gde? Na svim ulazima u školu i na izlazu iz fiskulturne sale postaviti dezinfekciona sredstva na bazi 70 odsto alkohola (koristiti uz obavezni nadzor nastavnika/dežurnog nastavnika). Na svim uređajima za pranje ruku postaviti tečni sapun (npr. toaleti, učionice).

Redovno čišćenje školske sredine

* Kako? Mehaničko čišćenje vodom i sapunom ili deterdžentom, trljanjem i struganjem, počev od čistijih ka prljavijim površinama, krećući od onih postavljenih više ka nižim, završno sa podom i korišćenjem čistih krpa (različite za različite površine i prostorije) i svežih rastvora sredstava kojima se čisti.

* Postupak dezinfekcije određenog prostora ili ustanove (u ovom slučaju škole) podrazumeva niz procedura u kojima se upotrebljavaju različite metode i dezinfekciona sredstva, a koje obavljaju ovlašćene ustanove i stručna i obučena lica onda kada za to postoji opravdana potreba, te se za te potrebe preporučuje angažovanje ovlašćenih ustanova.

* Rutinska dezinfekcija prostorija škole se ne preporučuje.

* Dezinfekcija koju može da obavi školsko osoblje se odnosi samo na dezinfekciju zajedničkih predmeta koji se često dodiruju (školske klupe, stolovi u trpezariji, sportska oprema, kvake, ručke na prozorima, školski pribor – šestar, lenjir) i to isključivo sredstvima na bazi 70 postotnog alkohola i nakon mehaničkog čišćenja vidljivo zaprljanih površina.

* Rasprskavanje dezificijensa se ne preporučuje, već umakanje i natapanje tkanine. Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni prema uputstvu proizvođača po pitanju namene, koncentracije, načina upotrebe i neophodnog kontaktnog vremena. Preporučuje se pravljenje higijenskog plana čišćenja (ko čisti, kada, na kom spratu, itd).

* Kada? Obaviti čišćenje pre početka rada škole i svakodnevno, minimum dva puta dnevno (nakon završetka prepodnevne i poslepodnevne smene).

* Šta? Prostor, pribor i oprema u toaletima, učionicama, zbornicama, sali za fizičko vaspitanje i školskim kuhinjama i trpezarijama (podovi, zidovi, vrata, i druge površine koje koristi veći broj osoba: školske klupe i stolovi, stolice, školski pribor – šestar, lenjir, kvake, prekidače za svetlo, ručke ormarića, slavine, WC šolje, vodokotlići, lavaboi, sportska oprema i sav ostali pribor).

Redovna nabavka osnovnog potrošnog materijala

* Kako? Zajedničkim radom škole i zajednice (nadležne lokalne samouprave i roditelja) za dobijanje podrške za obezbeđivanje osnovnog potrošnog materijala. Za dugoročno obezbeđivanje sredstava za adekvatno održavanje sanitarno-higijenskih uslova, razmotriti navođenje troškova pod posebnom buddžetskom linijom u budžetu škole.

* Kada? Obezbediti dnevnu snabdevenost osnovnim potrošnim materijalom prema obimu potrošnje.

* Šta? Osnovno: sapun, toalet papir, ubrusi za jednokratno korišćenje, kese za kante za smeće, sredstva za čišćenje, dezificijensi i proizvodi za čišćenje (krpe, džogeri).

* Redovna provera funkcionalnosti uređaja za snabdevanje pijaćom vodom, sanitacijom i higijenom.

* Kako? Preporučuje se sastavljanje higijenskog plana sa jasno određenim aktivnostima, specifičnim ulogama, zadacima, rasporedom i budžetom za dnevno održavanje, čišćenje i popravke, kao i praćenje njegovog sprovođenja.

* Kada? Najmanje jednom dnevno izvršiti proveru uređaja za vodosnabdevanje, sanitaciju i higijenu. Više puta u toku dana u zavisnosti od broja osoba prisutnih u školi proveriti snabdevenost potrošnim materijalom i dopuniti po potrebi.

* Šta? Uređaji i instalacije za vodosnabdevanje, sanitaciju i higijenu (slavine, lavaboi, WC šolje, vodokotlići). Proveriti njihovu ispravnost i funkcionalnost (npr. prisustvo vode i sapuna i/ili dezificijensa na bazi alkohola na svakom mestu za pranje ili dezinfekciju ruku, prohodne WC šolje, ispravni vodokotlići).

Redovno provetravanje svih prostorija

* Kako? Isključivo prirodnim putem (otvaranjem prozora), bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa.

* Kada i koliko? Obavezno za vreme svakog školskog odmora i između smena. Ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju preporučuje držanje otvorenih prozora i tokom trajanja nastave.

Redovno uklanjanje otpada

* Kako? Otpad odlagati u kese u kante za smeće, po mogućstvu sa poklopcem i sa pedalom za nožno otvaranje kako bi se izbeglo dodirivanje površine kante. Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje, uz propisane mere zaštite.

* Obeležiti mesta za higijensko odlaganje upotrebljenih maski i rukavica, nakon čega se ona vezuje i odlaže zajedno sa komunalnim otpadom.

* Kada? Na dnevnoj osnovi i po potrebi više puta dnevno proveravati da li su kante pune i bezbedno prazniti i odlagati u skladu sa procedurom za upravljanje, uz propisane mere zaštite.

* Šta? Sav komunalni otpad koji nastaje u toku dana tokom školskih akivnosti i boravka u školi.

Ishrana učenika u školi

Ukoliko škola organizuje ishranu učenika, potrebno je:

* da se obroci služe u trepezariji ili učionicama (samo ukoliko škola nema trpezariju)

* da deca za stolovima sede na udaljenosti od najmanje jednog, a poželjno dva metra, u svakom pravcu.

* pre jela obrisati alkoholom površine na kojima će se služiti hrana.

* da deca operu ruke pre jela.

* deci naglasiti da međusobno ne dele hranu i pribor za ishranu.

Postupak sa onima koji imaju simptome

* Ukoliko se simptomi pojave van škole javiti se u KOVID – 19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Ne odlaziti u školu i istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi. Dalje pratiti preporuke lekara.

Ukoliko se simptomi pojave u školi:

* Osoblje škole: potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u KOVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Istovremeno nadležna osoba u školi koju određuje direktor škole obaveštava nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

* Učenici: Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije učeniku odmah staviti masku i smestiti ga u praznu učionicu/prostoriju određenu za izolaciju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje. O učeniku u sobi za izolaciju do dolaska roditelja, potrebno je da brine jedna osoba koristeći masku i rukavice, a prostoriju nakon odlaska deteta očistiti i dezinfikovati.

Izvor: Blic

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama