Да ли ће ђаци нон-стоп носити маске? Делови препорука за родитеље и ђаке, али и запослене у школама

11 августа, 2020

Осим наставе и циља да школа у време пандемије буде што приближнија ономе на шта су ђаци навикли, урађено је и детаљно упуство односно, препоруке за безбедан повратак ђака у школе.


Ово упуство, мора се признати, толико је детаљно урађено да садржи од препорука за “теткице” како се исправно перу и дезинфикују површине до задатка наставницима и родитељима како да се понашају и шта да раде у случају да дете има ковид. Ништа није препуштено случају ни од тренутка када ђаци крену ка школи, до повратка кући.

“Блиц” преноси делове препорука за родитеље и ђаке, али и запослене у школама:

* Пре почетка школске године биће организована едукација школског особља о начинима и значају превенције КОВИД-19 у школској средини. Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције КОВИД-19 у школској средини.

* Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције КОВИД-19 биће постављени на сајт школе и на видљивим местима у просторијама школе.

* Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције. А родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу. Ово се односи И на наставно и ненаставно школско особље које такође мора да провери телесну температуру пред полазак у школу.

Прочитајте и ДЕФИНИТИВНА ОДЛУКА: Ево како ће у школама од септембра бити организована настава

Одржавање физичке дистанце

* Физичка дистанца је најмање 1,5 метара.

* Боравак у учионицама треба да буде са највише 15 ђака на четири метра квадратна по детету и по једно дете у свакој клупи.

* Препоручује се да ученици не мењају учионице, односно да се настава за један разред одвија у истој учионици.

* Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола што значи примера ради да на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл.)

* Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће и реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се часови организују у сали за физичко обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце. Уколико сала има два улаза искористити их за поделу ученика у групе у циљу смањења гужве. -Пре и после сваког часа неопходно је дезинфиковати заједничке предмете (справе, лопте и сл.), очистити/опрати салу и проветрити је.

*Саветовати ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду стрпљиви и сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди четири метра квадртна по ученику.

* У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.

* Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

* Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

* Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др.

Ношење маски

* Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске.

* Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

* Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

* Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

* Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

* Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

Редовно прање руку

* Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70 одсто алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70 одсто алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане.

* Демонстрација и постављање постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где се руке перу.

* Када? Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

* Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити дезинфекциона средства на бази 70 одсто алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника). На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице).

Редовно чишћење школске средине

* Како? Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка нижим, завршно са подом и коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и просторије) и свежих раствора средстава којима се чисти.

* Поступак дезинфекције одређеног простора или установе (у овом случају школе) подразумева низ процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекциона средства, а које обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то постоји оправдана потреба, те се за те потребе препоручује ангажовање овлашћених установа.

* Рутинска дезинфекција просторија школе се не препоручује.

* Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују (школске клупе, столови у трпезарији, спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор – шестар, лењир) и то искључиво средствима на бази 70 постотног алкохола и након механичког чишћења видљиво запрљаних површина.

* Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина употребе и неопходног контактног времена. Препоручује се прављење хигијенског плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд).

* Када? Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два пута дневно (након завршетка преподневне и послеподневне смене).

* Шта? Простор, прибор и опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање и школским кухињама и трпезаријама (подови, зидови, врата, и друге површине које користи већи број особа: школске клупе и столови, столице, школски прибор – шестар, лењир, кваке, прекидаче за светло, ручке ормарића, славине, WЦ шоље, водокотлићи, лавабои, спортска опрема и сав остали прибор).

Редовна набавка основног потрошног материјала

* Како? Заједничким радом школе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и родитеља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала. За дугорочно обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова, размотрити навођење трошкова под посебном будџетском линијом у буџету школе.

* Када? Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према обиму потрошње.

* Шта? Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и производи за чишћење (крпе, џогери).

* Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санитацијом и хигијеном.

* Како? Препоручује се састављање хигијенског плана са јасно одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за дневно одржавање, чишћење и поправке, као и праћење његовог спровођења.

* Када? Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање, санитацију и хигијену. Више пута у току дана у зависности од броја особа присутних у школи проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити по потреби.

* Шта? Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену (славине, лавабои, WЦ шоље, водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр. присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање или дезинфекцију руку, проходне WC шоље, исправни водокотлићи).

Редовно проветравање свих просторија

* Како? Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.

* Када и колико? Обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Уколико временски услови дозвољавају препоручује држање отворених прозора и током трајања наставе.

Редовно уклањање отпада

* Како? Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и са педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите.

* Обележити места за хигијенско одлагање употребљених маски и рукавица, након чега се она везује и одлаже заједно са комуналним отпадом.

* Када? На дневној основи и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне и безбедно празнити и одлагати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите.

* Шта? Сав комунални отпад који настаје у току дана током школских акивности и боравка у школи.

Исхрана ученика у школи

Уколико школа организује исхрану ученика, потребно је:

* да се оброци служе у трепезарији или учионицама (само уколико школа нема трпезарију)

* да деца за столовима седе на удаљености од најмање једног, а пожељно два метра, у сваком правцу.

* пре јела обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна.

* да деца оперу руке пре јела.

* деци нагласити да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.

Поступак са онима који имају симптоме

* Уколико се симптоми појаве ван школе јавити се у КОВИД – 19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара.

Уколико се симптоми појаве у школи:

* Особље школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у КОВИД-19 амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна особа у школи коју одређује директор школе обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље.

* Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

Извор: Блиц

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама