Da li će učenici i nastavnici biti obavezni da nose maske i rukavice tokom probnog i završnog ispita

27 maja, 2020

Pregledanje testova na maloj maturi uz pomoć softvera

Učenici osmog razreda polagaće iduće nedelje probni završni ispit iz matematike u svojim osnovnim školama, što će biti „generalna proba“ male mature.

O novinama u organizaciji ovogodišnjeg završnog ispita za Danas govori Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje.

* Zašto je odlučeno da učenici dolaze i 1. i 2. juna u školu? Zar nije moglo da se organizuje tako da u danu kada dolaze da rade matematiku, donesu đačke knjižice i istog dana uzmu i preostala dva testa? Zar nije logičnije da se naknadno objave rešenja za ta dva testa i da učenici samo provere sebe, umesto da nastavnici pregledaju testove za koje ne možemo biti sigurni da su ih svi učenici samostalno rešavali?

– Odgovor na ovo pitanje može se posmatrati iz više uglova, jedan je Vaš ugao gledanja koji je Vama logičniji, jer odgovara Vašem poimanju stvari kako je zamišljena realizacija probnog završnog ispita. Sa druge strane, probni završni ispit organizuje se u skladu sa Pravilnikom o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi za školsku 2019/2020. godinu. Nakon prekida vanrednog stanja, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija Ministarstvo prosvete organizuje 2. juna u školskom prostoru probni završni ispit za učenike osmog razreda rešavanjem testa iz matematike na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih. Na probnom završnom ispitu učenici i nastavnici praktično prolaze kroz utvrđene procedure u polaganju završnog ispita, s obzirom na to da je probni završni verna simulacija završnog ispita. Preostala dva testa (iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani) učenici rešavaju 1. juna kod kuće, kao još jedan vid pripreme za završni ispit. Narednog dana, kada učenici rešavaju test iz matematike, donose urađene testove iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani i predaju ih odeljenjskom starešini. U nedelju, 7. juna rezultati će biti objavljeni i učenici će imati mogućnost uvida u svoje testove pristupom na sajt www.probni.zios.mpn.gov.rs i unošenjem korisničkog imena i lozinke.

* Da li će biti promena u načinu pregledanja testova?

– Istakao bih benefite ovogodišnje realizacije završnog ispita u odnosu na prethodne godine. Izrada, štampanje i pakovanje testova je centralizovano na jednom mestu, u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, čime su ispoštovane preporuke Zaštitnika građana. Izbegnuta je mogućnost da dođe do slučajne zamene testova putem QR koda, pa će svaki test biti vezan za jednog učenika. Metodička izrada testa je ista kao i prethodnih godina, što znači da se procenat otvorenih i zatvorenih pitanja neće menjati. Na ovogodišnjem završnom ispitu biće angažovan manji broj osoba. Predviđeno je centralizovano skeniranje i digitalizovano pregledanje pomoću softvera koji automatski pregleda pitanja zatvorenog tipa, dok će pitanja otvorenog tipa pregledati nastavnici putem računara. Povećana je transparentnost samih testova. Naime, roditelji će moći da imaju uvid u testove svoje dece preko zvaničnog sajta za završni ispit i da procene da li ima osnova za žalbu a da fizički ne moraju da dolaze u škole.

* Kako će biti organizovana dežurstva na završnom ispitu?

– Organizacija dežurstva i potreban broj dežurnih nastavnika iz škole utvrđen je prema određenim kriterijumima, koji omogućava sprovođenje neophodnih mera prevencije, zaštite i suzbijanja širenja epidemije COVID-19. Za svaku učionicu treba predvideti po jednog dežurnog nastavnika na najviše devet učenika i dovoljan broj nastavnika koji će dežurati ispred učionica, odnosno u hodniku. U određivanju potrebnog broja dodatnih dežurnih nastavnika, direktor škole se rukovodi rasporedom učionica u kojima se polaže završni ispit, tako da jedan dežurni nastavnik po pravilu pokriva najviše tri učionice. Ako učenici sa smetnjama u razvoju polažu završni ispit u posebnoj učionici, treba predvideti dežurnog nastavnika za svaku učionicu. Komisija za sprovođenje završnog ispita imenovaće supervizore. Oni će biti prisutni u školama i na dan održavanja probnog završnog ispita iz matematike i tokom završnog ispita.

Maska obavezna za zaposlene

* Da li će učenici i nastavnici biti obavezni da nose maske i rukavice tokom probnog i završnog ispita i ko treba da obezbedi zaštitna sredstva?

– U skladu sa preporukama zdravstvene struke, nošenje zaštitne maske je obaveza za zaposlene u školama, dok se učenici moraju podsticati na redovno nošenje zaštitne maske ukoliko je to izvodljivo. Preporuke su podložne izmenama u zavisnosti od promene epidemiološke situacije. Škole su od redovnih materijalnih troškova dobijenih od jedinica lokalne samouprave obezbedile dovoljne količine lične zaštitne opreme za zaposlene, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju, kao i dozere sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70 odsto alkohola u učionicama, kabinetima, zbornici, toaletima i ostalim prostorijama gde zaposleni i učenici borave i uče.

Piše: Vesna Andrić

Izvor: Danas

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama