Tim naučnika Kraljevskog koledža London istraživao je 7.752 parova identičnih i neidentičnih četverogodišnjih blizanaca putem crteža.

Svaki od njih je ocenjivan na skali od 0 do 12 i to na osnovu detalja kao što su ruke, noge i lice, a deca su takođe podvrgavana testovima verbalne i neverbalne inteligencije.

Kada su napunili 14 godina ponovo su testirani i tom prilikom je utvrđeno da su oni čiji su crteži bili detaljniji sa četiri godine bili inteligentniji i deset godina kasnije.

Osim toga, utvrđeno je da su crteži identičnih blizanaca mnogo sličniji nego neidentičnih, što ukazuje na genetsku povezanost iako je taj mehanizam još uvek nedovoljno ispitan.

Naučnici dodaju da deca mogu biti obučena da paze na detalje ili da drže olovku na određeni način, odnosno da roditelji ne bi trebali previše strahovati ako njihovo dete ne crta dovoljno dobro jer sposobnost crtanja ne određuje inteligenciju, već je tu uključeno bezbroj faktora, među kojima je najvažniji genetski.

Tanjug