Десетице прве хиљаде. Упоређтвање троцифрених бројева. Углови – наставни листићи