Директори школа предлажу пооштравање критеријума за закључивање оцене два

Друштво директора школа Србије на недавном стручном скупу окупило је 142 директора вртића, основних и средњих школа из целе земље. Осврнули су се том приликом на проблеме који прате функционисање васпитно-образовног система и дали предлоге за њихово решавање.

Нестручно заступљена настава је само један у низу проблема које су уочили руководиоци образовних установа, а предлог овог удружења је да се ангажују студенти завршних година факултета и наставници у пензији.

Руководиоци образовних установа указују и на проблем у оцењивању, тачније при утврђивању оцене довољан (2), уколико ученик има аритметичку средину од 1,50.

Правилником о оцењивању у средњем образовању је, подсетимо, предвиђено да се ђаку може закључити двојка ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.

„Ученику је довољно да код једне провере знања било којом техником добије оцену, на пример три или четири, и уз све недовољне оцене он ће имати услов за закључну оцену довољан (2). Ово неке ученике подстиче на кампањски рад и они не уче континуирано, што није добра васпитна и педагошка пракса. Такође, велики је распон оцена које се у електронском дневнику показују на две децимале, а своде се на исту оцену. Тако, на пример 1,66 и 2,33 или 2,66 и 3,33 или 3,66 и 4,33 су иста оцена, 2, 3, односно 4“, наводи се у извештају који је усвојио Управни одбор Друштва директора школа.

Да би се овај проблем решио и да би сваки одговор ученика имао подједнак педагошки значај, Друштво директора школа предлаже да се у Правилнику о оцењивању предвиди да услов за закључивање двојке буде аритметичка средина 1,75.

„Уз то, можда треба размишљати и о томе да се закључне оцене изводе са две децимале, а не да се закључују на целе оцене од 2 до 5. Ово би сигурно допринело објективнијем успеху ученика и на прави начин би се вредновао рад ученика и њихово испуњење циљева наставних програма“, наводи се у предлогу у који је Данас имао увид.

Извир: Данас