До потписивања ПКУ, просветним радницима се неће исплаћивати накнаде на које имају право

Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске упозорио је данас, да се радници налазе у правном вакуму, јер не постоје посебни колективни уговори којима се прецизно дефинишу права радника.
ucionica5– То је неодговорност. Преговори о посебном уговору за област образовања и културе су при крају али нису потписани, а то привођење крају предуго траје – истичу из Синдиката.
Представници Синдиката апелују на ресорно министарство да се посебни колективни уговор што пре потпише, како радници не би били у овој незавидној ситуацији.
Они инсистирају и да се њихова права у новом уговору изједначе са правима других буџетских корисника, подсећајући да за раднике у просвети и култури важе мањи коефицијенти за обрачун плата у односу на остале буџетске кориснике.
Мноштво права је гарантовано Законом о раду и Законом о платама, али ниједно не може бити остварено јер се она дефинишу колективним уговорима.
– На папиру имамо та права, али не можемо да их остваримо – упозорава председник Синдиката Драган Гњатић.
Синдикат подсећа, да ово није први пут да упозоравају да ничим нису дефинисане накнаде радницима, право на плаћено и неплаћено одсуство и слично.
До потписивања посебног колективног уговора, радницима се неће исплаћивати накнаде на које имају право по законима о платама, јер се њихова висина одређује посебним колективним уговором.
Извор: Блиц