Додатна подршка за друго и треће дете од 01. јануара – уз месечну и једнократна финансијска подршка

На данашњој седници скупштинског Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва усвојен је амандман који формално поднео народни посланик Александар Мартиновић, а који се односи на подршку породицама које ће од 01. јануара добити своје друго или треће дете. Министар Дмитровић је на седници Одбора навео да су проценили капацитете буџета и закључили да има простора и за ову измену.

Уз постојећу финансијску подршку биће им исплаћено и по 100.000 динара једнократне накнаде, па ће тако породицама које ће добити друго дете из буџета бити исплаћено 100.000 једнократно уз меру која им обезбеђује по 10.000 динара сваког месеца у трајању од две године. Породице које очекују треће дете добиће 100.000 динара из буџета уз меру која им обезбеђује 12.000 динара месечно у трајању од 10 година.

“Поздрављамо све ове измене Закона које иду у правцу јачања финансијских капацитета породице јер пронаталитетне политике јесу политике од највишег националној интереса данас и биће и у будућности. Уз њих очекујемо да ћемо ускоро видети и измене које ће уредити статус породиља предузетница које садашњи закон третира као незапослене, као и трајније решење за све оне жене које се налазе на привременим и повременим пословима, које су незапослене или економски неактивне и подсећамо да се овај проблем може решити тако да се свим породиљама у Србији у трајању од годину дана гарантује накнада током породиљског одсуства и одсуства ради неге детета најмање у висини републичког минималца”, изјавила је Татјана Мацура, председница Удружења Маме Су Закон.

“Такође, држава мора да осмисли и пакет мера подршке који се односе на породице са децом и након што се заврши тај рани период обезбеђивањем довољног броја места у вртићима, припремом пакета мера подршке послодавцима који запошљавају жене са децом које желе да раде, бесплатним уџбеницима током основне и средње школе, као и другим видовима подршке прилагођеним потребама родитељства у 21. веку”, закључује Мацура.