Геомеријске фигуре, мерне јединице, рачунске операције (постери)

Материјали из математике за  ученике од првог до четвртог разреда  на зиду учионице могу бити веома згодан подсетник. Ево какве смо постере пронашли на сајту ИК Едука.
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/08/Matematika_Geometrijske-figure.pdf“]
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/08/Matematika_Merne-jedinice.pdf“]
[gview file=“https://zelenaucionica.com/wp-content/uploads/2017/08/Matematika_Racunske-operacije.pdf“]
Извор: Едука