Фазе у развоју дечјег цртежа

Дечји цртеж развија се у четири фазе, а то су фаза шарања, фаза симболичког цртежа, фаза реалистичног цртања и фаза уметничког цртања. Опис сваке поједине фазе прочитајте ниже.

1. Фаза шарања
1 – 3 године

У овој фази дете не креће да црта с намером већ прави чрчкице и цртице (Слика 1.), које одраслој особи нису препознатљиве. Најчешће црта кружне линије по папиру, јер је то аутоматска и најприроднија активност, те је потребна најмања моторичка спретност за ту радњу.

2. Фаза симболичког цртежа
3 – 6 година

У фази симболичког цртања, дете креће да црта с намером, али не црта реалистично већ симболично. Први цртежи су цртежи људске фигуре (слика 2. и 3.) најчешће је то „главоножац“ или „пуноглавац“, те врло често нема разлике у цртежима човека и животиња. Од 4. до 5. године почиње се разликовати пол, почињу се цртати хаљине, фризуре и сл. Деца у овој фази често сама објашњавају свој цртеж (Слика 4. и 5.).

Слика 2.
Слика 3.
Слика 4.
Слика 4.
Слика 5.
Слика 5.
3. Фаза реалистичног цртања
6 – 10 година

Деца у овом узрасту покушавају што реалистичније да цртају, често цртају јако слично као друго дете које седи близу. Цртају с пуно детаља, а у почетку ове фазе јавља се „рендгенски цртеж“ (Слика 6. и 7.)(прозиран цртеж, нпр. ноге, руке и тело виде се кроз одећу, у кући нацртаној споља види се намештај…).

Слика 6.
Слика 6.
Слика 7.
Слика 7.
4. Фаза уметничког цртања
10 година и више

Због пада интереса за цртањем у доби од 10. – 12. године, ова фаза јавља се само код неке деце.

Извор: Терапеут у кући