Grafomotoričke vežbe (linije i bojenje)

Grafomotorika jedna je od osnovnih veština koja se kod dece razvija u predškolskom uzrastu. Kroz igru, crtajući i bojeći, deca uče da drže olovku, prate liniju, održavaju fokus na aktivnosti i, na taj način, pripremaju se za pisanje.

Evo nekoliko lepih, a veoma zgodnih crteža za grafomotoričke vežbe: