Изостанци са часова, родитељи на суду

 

Од почетка примене Закона о основама система образовања и васпитања, који је обавезао школе да покрећу прекршајне поступке против родитеља због неоправданих изостанака деце, покренуто их је 57. Донето је шест одлука, изречене су две новчане казне од по 5.000 динара. Ипак, како су нам рекли у школама, готово све школе и даље имају проблема са изостанцима. Просек – 100 по ученику.

Статистика Прекршајног суда – највише је поступака против родитеља чија деца иду у основне школе, међу којима су и она најмлађег узраста – од првог до четвртог разреда.

„Има случајева да кажу јесте и они су свесни тога да дете није ишло у школу, али да им је дете било потребно да им помогне у домаћинству, у привређивању и да је то у том тренутку било важније, а неки кажу и да су били убеђени да деца иду у школу, најнормалније су се спремала, али нису похађала наставу“, каже Милан Мариновић, председник Прекршајног суда.

Докази су пресудни. Од почетка примене Закона о основама система образовања и васпитања, који је наметнуо обавезу школама да покрећу прекршајне поступке против родитеља, покренуто их је 57.

Донето је шест одлука, а два захтева су одбијена, једна пресуда је ослобађајућа, изречене су три опомене и две новчане казне од 5.000 динара.

Ипак, како су нам рекли у школама, ово је крајња мера. Готово све школе имају проблем са изостанцима. Просек је 100 изостанака по ученику. Прича се прво са ђацима и са родитељима. Тако је и у Шестој београдској гимназији.

„Прекршајни поступак сигурно стоји као опција да се покрене, јер нема везе што није обавезна средња школа, јер ако ју је неко уписао, он је преузео обавезу да је и заврши у року и онако како је то прописано“, истиче Урош Тепавац, помоћник директора Шесте београдске гимназије.

Предвиђене казне су од 5.000 до 100.000 динара. Међутим, за сада нико није кажњен највишим износом. Став суда је да први пут треба бити блажи, а више казне су за оне који понављају прекршај.

„Када добијете опомену, ви нисте прекршајно кажњавани, јесте прекршајно санкционисани и улазите у регистар прекршајних санкција, али то није казна. Казна је новчана или затвор“, објашњава Мариновић.

Бежања са часова на којима се проверава знање има и у основним школама, али више у средњим. И сами родитељи, кажу у школама, све правдају, јер дозвољено је 25 неоправданих изостанака.

Извор: РТС