Kако кашњење у проговарању утиче на појаву муцања?

Да ли кашњење у проговарању утиче на појаву муцања?Да.

Kашњење у проговарању је сложен проблем који се рефлектује на све области живота детета. Дете које касни у проговарању трпи фрустрацију сваки пут када не може да се изрази или када га други не разумеју. Уколико се не реагује адекватно и на време степен фрустрације и непријатности се повећавају. Последице овога се огледају на плану емоција, понашања, пажње а нарочито у формирању слике о себи и самопоуздању.
Kако кашњење у проговарању утиче на појаву муцања?
Муцање је свако ремећење ритма и темпа говора. Оно у себи увек садржи две компоненте:
Језичку, која је заснована на неадекватним језичким и комуникативним вештинама, и
Психолошку, која се огледа у повећаном степену узнемирености, несигурности и незадовољства.
Дакле, дете које има тешкоћу да се вербално изрази зато што тешко долази до речи (спорије претражује вокабулар), прави граматичке грешке и замуцкује трпи психолошку тензију. Психолошка тензија коју дете осећа интензивира муцање. Ово постаје зачарани круг где се узрок и последица смењују а симптоми се погоршавају.
Са појмом физиолошког муцаја се сусрео свако ко се интересовао за муцање код деце. Видео. По дефиницији физиолошко муцање се јавља између треће и пете године и не траје дуже од 90 дана. Ако се фаза отпрати на адекватан начин она је пролазног типа и не оставља последице. Више о муцању можете прочитати овде.
Kао логопеди који се баве стимулацијом проговарања истичемо да уколико постоји кашњење у проговарању муцање се не може сматрати физиолошким. Физиолошко муцање је фаза уредног језичког развоја. Уколико је језички развој под оптерећењем муцање га додатно усложњава.
Kако радимо са децом која муцају и касне у проговарању?
У овом случају је потребно истовремено радити на више поља. Неопходно је:
Релаксирати дете
Јачати самопоуздање
Подупрети језички развој
Успоставити правилан ритам и темпо говора.
Делује немогуће ускладити ова четири задатка али наше дугогодишње искуство показује да се може али је тешко. Најважније је да родитељи добију тачне инструкције шта, како и зашто треба да раде. Ако смо добро синхронизован тим већ са првим побољшањем свима постаје много лакше.
Извор: logopediavramovic.com