Како помоћи деци при вежбању писања

 
И у вежбању писања родитељ има значајну улогу у помоћи свом детету.
У првом разреду дете треба да вежба писање у свакој прилици. При томе се вежба тачност и прецизност, а постепено и брзина писања. Родитељи могу упућивати дете да свакодневно пише реченице, краће текстове (прво да их преписује а после да их и сам саставља). Пошто на овом узрасту ситна моторика руке није довољно развијена, дете се замара при писању. Због тога је за вежбе писања важна гимнастика руке, са адекватним системом вежби. Родитељ треба да инсистира да дете тај систем вежби свакодневно упражњава. Вежбе сe налазе овде