Ko će odlučivati o tome da li biologiju za osmi razred treba reformisati

Nacionalni prosvetni savet (NPS) formiraće radnu grupu od eminentnih univerzitetskih i školskih nastavnika biologije sa zadatkom da preispita deo programa nastave i učenja biologije za osmi razred koji se odnosi na rodni i polni identitet, piše Politika.

Po ubrzanoj proceduri, u roku od dve nedelje, novo mišljenje NPS-a o aktuelnom programu po kom biologiju uče osmaci, utemeljeno na usaglašenom stavu nauke, naći će se pred prosvetnim vrhom.

Podsetimo, nakon burne reakcije javnosti, ministar prosvete Branko Ružić tražio je od NPS-a da ponovo ispita i da stručno mišljenje o delu programa nastave i učenja biologije za osmake, koji se odnosi na raznovrsnost biološke osnove pola i polnih karakteristika, primarnih i sekundarnih, koje uključuju ponašanje i individualni osećaj pripadnosti nekom od rodova.

Program koji je sad pod lupom usvojen je i ozvaničen objavljivanjem u „Službenom glasniku” 2019. godine, a primenjuje se od 2021/22, dakle od prošle školske godine. Praktičari, nastavnici biologije iz učionica, smatraju da je to jedan od najbolje reformisanih programa nastave i učenja. Zamerki iz krugova biologa na račun tog programa nije bilo ni na sednici NPS-a na kojoj je taj dokument dobio pozitivno mišljenje saveta, kao najvažnijeg stručnog tela.

– I sada ćemo pitati struku, najpre Srpsko biološko društvo, i formiraćemo radnu grupu od eminentnih profesora biologije, zamolićemo i sve katedre i departmane za biologiju da nam delegiraju svoje predstavnike, a na osnovu stava te radne grupe NPS će se maksimalno, kao i do sada, držati nauke. Preispitaćemo, pa ako treba reformisati, videćemo, pre svega stav naših najeminentnijih naučnika kao i uvek kada je neko ozbiljno pitanje koje zahteva celovito sagledavanje, jer mi smo pre svega stručno telo – razjasnio je za „Politiku” Radivoje Stojković, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta.