Koliko je realno povećanje plata u prosveti?

oktobar 24, 2017

Veliki štrajk je završen potpisivanjem Sporazuma o rešavanju spornih pitanja, između Vlade RS, sa jedne strane (Zaključak Vlade i potpisi dva ministra, S.Verbića i K.Udovički) i 4 reprezentativna sindikata sa druge strane, u dva navrata, februara i aprila 2015. godine.
Unija SPRS je na neispunjeni dogovor podsetila Vladu RS i MPNTR na skupovima ispred Vlade RS 17. marta i 28. septembra 2017. godine kao i štrajkovima 31. marta 2017. godine i 1. septembra 2017. godine.
Šta je konkretno umanjeno srpskom učitelju, nastavniku, za ove tri godine, a šta vraćeno:
UMANJENO:
13 meseci x 4.000,00 = 52.000,00 (decembar 2014. i 2015. godina)
12 meseci h 2.500,00 = 30.000,00 (2016. godina)
VRAĆENO:
Posle štrajka 28.oktobra 2015.godine, isplaćeno je 7.000,00 dinara jednokratno svima;
Decembar 2015. godine 4% uvećanje na već smanjenu platu što iznosi 3,6% vraćanja oduzetog;
Decembar 2016. godine 6% uvećanje već umanjenih plata iz 2014. što sada ukupno iznosi 9,2% vraćanja oduzetog;
Decembar 2017. godine, po najavi predsednice Vlade, plate u prosveti biće uvećane za 10%;
Iz ovoga možemo zaključiti da će plate u prosveti u odnosu na novembar 2014. godine biti uvećane za 9,1376% (90% h 1,04 h 1,06 h 1,10 – 100%). Međutim, moramo istaći da je inflacija za 2015. godinu-1,5%, za 2016. godinu- 1,6%, do septembra 2017. 2,8% sa očekivanjem do kraja godine da to bude od 4,5 – 5,5%. Dolazimo do zaključka da će ukupna inflacija za ove tri godine biti od 7,6% – 8,6%, pa se posle najavljenog uvećanja od 10% može govoriti o realnom povećanju (u zavisnosti od krajnje inflacije u 2017. godini) od 0,5376 – 1,5376%.
Svakom prosvetnom radniku je za ove tri godine oduzeto najmanje oko 90.000,00 dinara (oko 750 evra) a sa porezima oko 150.000,00 dinara (oko 1.250,00 evra).
Prosečna plata u Republici Srbiji za septembar mesec 2017. godine iznosi 47.220,00 dinara, a prosečna plata u obrazovanju za isti mesec iznosi 41.346,00 dinara, dok je potrošačka korpa za septembar 2017. god. 67.117,00 dinara pa za nju treba 1,42 plate (republičkog proseka) ili 1,62 plate (proseka u prosveti).
To je još jedan od pokazatelja u kakvom se materijalnom položaju nalazi prosveta s obzirom da u njoj radi (69,4%) zaposlenih sa visokom stručnom spremom. Pošto je najava predsednice Vlade da će povećanje od 10% biti i za ostale korisnike budžeta to će prosvetu dovesti u još nepovoljniji položaj jer će nas još više udaljiti u odnosu na ostale korisnike budžeta a Republički prosek će biti za nas nedostižan.
Podsećam da je USPRS tražila stepenasto povećanje od po 12% svake godine, da bi popravili materijalni položaj i išli ka željenom cilju, a to su zarade u odnosu 1:2:3 (I-IV-VII), pa je za ovu godinu trebalo izvršiti povećanje plata od najmanje 18% da bismo koliko-toliko govorili o poboljšanju materijalnog položaja u prosveti.
U međuvremenu doneta je odluka da se od 1. januara 2018. god. poveća minimalna cena rada za 10% (sa 130 na 143 dinara po satu), što će u mesecu od 176 sati iznositi 25.168,00 dinara (minimalna zagarantovana zarada), pa se iz toga vidi koliko je daleko željeni odnos 1:2:3.
Zbog toga USPRS traži od Vlade Republike Srbije i MPNTR:
1. Potpisivanje Protokola o povećanju zarada u obrazovanju za 2018. god. za 20% (10+10) zato što najavljeno povećanje od 10% nije dovoljno. Predlogom USPRS za 2018. god. došli bismo do strategije USPRS iz 2016.godine (12%+12%+12%), što bi za početak popravilo materijalni položaj u prosveti. Podsetio bih da je Strategija Unije SPRS već 18 godina da profesor početnik ima 30% iznad republičkog proseka zarada (što bi danas iznosilo oko 65.000,00 dinara).
2. Isplata 20.000,00 dinara za četiri Svetosavske nagrade predviđene potpisanim Sporazumom o rešavanju spornih pitanja (član 2.) i PKU za zaposlene u obrazovanju (2015,2016,2017,2018.). Za to je potrebno 2,5 milijardi dinara (sa mogućnošću isplate u državnim obveznicama).
3. Isplata 20.000,00 dinara iz ušteda predviđene potpisanim Sporazumom (član 7.) koje su ostvarene u našem sistemu smeštanjem tehnoloških viškova (preko 15.000 ljudi) ušteda preko 3 milijarde dinara. Za tu isplatu potrebno je 2,5 milijardi dinara.
4. Da se ispoštuje čl. 3, Sporazuma iz 2015. godine koji kaže da ćemo dobiti platne razrede (na nivou svih budžetskih korisnika) koji će poboljšati materijalni položaj u prosveti, a ne kao što je predviđeno novim Zakonom o javnim službama koji sve to zanemaruje i odvaja deo budžetskih korisnika (prosveta, zdravstvo, kultura, socijalna zaštita, nauka). USPRS već godinama traži pravedne zarade kroz platne razrede.
5. Da se administrativnim radnicima i domarima sa četvrtim stepenom stručne spreme koriguje sadašnji koeficijent od 8,62 na 13,42 koliko iznosi koeficijent četvrtog stepena u nastavi (a ne da se dotiraju do minimalne cene rada). Dalje, da se ovi radnici obeštete (oko 30.000,00 dinara po izvršiocu) za period od decembra 2015. do danas jer im cena rada nije menjana iako je bilo predviđeno Zakonom o budžetskom sistemu. Takođe zahtevamo da se koeficijent šefa računovodstva sa šestim stepenom od 13,73 koriguje na 14,88 koliko iznosi koeficijent šestog stepena u nastavi.
6. Tražimo primenu Pravilnika MPNTR o plaćanju unošenja podataka u informacioni sistem Dositej koji je potpisao ministar lično, ali se u mnogim sredinama nije platio za celu prošlu školsku godinu i taj problem nije rešen ni u ovoj školskoj godini. Način postoji i za isplatu starih potraživanja kao i sistemsko rešenje za plaćanje u ovoj školskoj godini. USPRS je predlog iznela nadležnima u MPNTR, ali rešenja još nema.
7. Vraćanje nezakonito oduzetog dela plate zaposlenih za vreme godišnjeg odmora 2014. godine, na način kao što je vraćena 2015. godina, bez pozivanja na zastarelost jer dug je dug.
Kao što se vidi iz zahteva USPRS dugovanja prema zaposlenima u prosveti su velika i ne rešavaju se već godinama. Ona proističu iz potpisanih Sporazuma, kako sa Vladom Republike Srbije, tako i sa resornim Ministarstvom.
USPRS, kao ozbiljna organizacija, očekuje zvanične i konkretne pregovore sa svim potpisnicima, a ne protokolarne sastanke da bi pred javnošću izgledalo da vodimo socijalni dijalog.
Unija SPRS je dosledna i spremna za dogovor, ali ne i za dalja ponižavanja prosvetnih radnika.
U Beogradu, 20. oktobra 2017. godine
Ruk. Resora za finansije, analitiku i članstvo USPRS
Vladimir Adžić
 
Izvor: http://www.usprv.org.rs/

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama