Kолико је реално повећање плата у просвети?

Велики штрајк је завршен потписивањем Споразума о решавању спорних питања, између Владе РС, са једне стране (Закључак Владе и потписи два министра, С.Вербића и K.Удовички) и 4 репрезентативна синдиката са друге стране, у два наврата, фебруара и априла 2015. године.
Унија СПРС је на неиспуњени договор подсетила Владу РС и МПНТР на скуповима испред Владе РС 17. марта и 28. септембра 2017. године као и штрајковима 31. марта 2017. године и 1. септембра 2017. године.
Шта је конкретно умањено српском учитељу, наставнику, за ове три године, а шта враћено:
УМАЊЕНО:
13 месеци x 4.000,00 = 52.000,00 (децембар 2014. и 2015. година)
12 месеци х 2.500,00 = 30.000,00 (2016. година)
ВРАЋЕНО:
После штрајка 28.октобра 2015.године, исплаћено је 7.000,00 динара једнократно свима;
Децембар 2015. године 4% увећање на већ смањену плату што износи 3,6% враћања одузетог;
Децембар 2016. године 6% увећање већ умањених плата из 2014. што сада укупно износи 9,2% враћања одузетог;
Децембар 2017. године, по најави председнице Владе, плате у просвети биће увећане за 10%;
Из овога можемо закључити да ће плате у просвети у односу на новембар 2014. године бити увећане за 9,1376% (90% х 1,04 х 1,06 х 1,10 – 100%). Међутим, морамо истаћи да је инфлација за 2015. годину-1,5%, за 2016. годину- 1,6%, до септембра 2017. 2,8% са очекивањем до краја године да то буде од 4,5 – 5,5%. Долазимо до закључка да ће укупна инфлација за ове три године бити од 7,6% – 8,6%, па се после најављеног увећања од 10% може говорити о реалном повећању (у зависности од крајње инфлације у 2017. години) од 0,5376 – 1,5376%.
Сваком просветном раднику је за ове три године одузето најмање око 90.000,00 динара (око 750 евра) а са порезима око 150.000,00 динара (око 1.250,00 евра).
Просечна плата у Републици Србији за септембар месец 2017. године износи 47.220,00 динара, а просечна плата у образовању за исти месец износи 41.346,00 динара, док је потрошачка корпа за септембар 2017. год. 67.117,00 динара па за њу треба 1,42 плате (републичког просека) или 1,62 плате (просека у просвети).
То је још један од показатеља у каквом се материјалном положају налази просвета с обзиром да у њој ради (69,4%) запослених са високом стручном спремом. Пошто је најава председнице Владе да ће повећање од 10% бити и за остале кориснике буџета то ће просвету довести у још неповољнији положај јер ће нас још више удаљити у односу на остале кориснике буџета а Републички просек ће бити за нас недостижан.
Подсећам да је УСПРС тражила степенасто повећање од по 12% сваке године, да би поправили материјални положај и ишли ка жељеном циљу, а то су зараде у односу 1:2:3 (И-ИВ-ВИИ), па је за ову годину требало извршити повећање плата од најмање 18% да бисмо колико-толико говорили о побољшању материјалног положаја у просвети.
У међувремену донета је одлука да се од 1. јануара 2018. год. повећа минимална цена рада за 10% (са 130 на 143 динара по сату), што ће у месецу од 176 сати износити 25.168,00 динара (минимална загарантована зарада), па се из тога види колико је далеко жељени однос 1:2:3.
Због тога УСПРС тражи од Владе Републике Србије и МПНТР:
1. Потписивање Протокола о повећању зарада у образовању за 2018. год. за 20% (10+10) зато што најављено повећање од 10% није довољно. Предлогом УСПРС за 2018. год. дошли бисмо до стратегије УСПРС из 2016.године (12%+12%+12%), што би за почетак поправило материјални положај у просвети. Подсетио бих да је Стратегија Уније СПРС већ 18 година да професор почетник има 30% изнад републичког просека зарада (што би данас износило око 65.000,00 динара).
2. Исплата 20.000,00 динара за четири Светосавске награде предвиђене потписаним Споразумом о решавању спорних питања (члан 2.) и ПKУ за запослене у образовању (2015,2016,2017,2018.). За то је потребно 2,5 милијарди динара (са могућношћу исплате у државним обвезницама).
3. Исплата 20.000,00 динара из уштеда предвиђене потписаним Споразумом (члан 7.) које су остварене у нашем систему смештањем технолошких вишкова (преко 15.000 људи) уштеда преко 3 милијарде динара. За ту исплату потребно је 2,5 милијарди динара.
4. Да се испоштује чл. 3, Споразума из 2015. године који каже да ћемо добити платне разреде (на нивоу свих буџетских корисника) који ће побољшати материјални положај у просвети, а не као што је предвиђено новим Законом о јавним службама који све то занемарује и одваја део буџетских корисника (просвета, здравство, култура, социјална заштита, наука). УСПРС већ годинама тражи праведне зараде кроз платне разреде.
5. Да се административним радницима и домарима са четвртим степеном стручне спреме коригује садашњи коефицијент од 8,62 на 13,42 колико износи коефицијент четвртог степена у настави (а не да се дотирају до минималне цене рада). Даље, да се ови радници обештете (око 30.000,00 динара по извршиоцу) за период од децембра 2015. до данас јер им цена рада није мењана иако је било предвиђено Законом о буџетском систему. Такође захтевамо да се коефицијент шефа рачуноводства са шестим степеном од 13,73 коригује на 14,88 колико износи коефицијент шестог степена у настави.
6. Тражимо примену Правилника МПНТР о плаћању уношења података у информациони систем Доситеј који је потписао министар лично, али се у многим срединама није платио за целу прошлу школску годину и тај проблем није решен ни у овој школској години. Начин постоји и за исплату старих потраживања као и системско решење за плаћање у овој школској години. УСПРС је предлог изнела надлежнима у МПНТР, али решења још нема.
7. Враћање незаконито одузетог дела плате запослених за време годишњег одмора 2014. године, на начин као што је враћена 2015. година, без позивања на застарелост јер дуг је дуг.
Kао што се види из захтева УСПРС дуговања према запосленима у просвети су велика и не решавају се већ годинама. Она проистичу из потписаних Споразума, како са Владом Републике Србије, тако и са ресорним Министарством.
УСПРС, као озбиљна организација, очекује званичне и конкретне преговоре са свим потписницима, а не протоколарне састанке да би пред јавношћу изгледало да водимо социјални дијалог.
Унија СПРС је доследна и спремна за договор, али не и за даља понижавања просветних радника.
У Београду, 20. октобра 2017. године
Рук. Ресора за финансије, аналитику и чланство УСПРС
Владимир Аџић
 
Извор: http://www.usprv.org.rs/