Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju raspisuje

XII NAGRADNI KONKURS

Saznali na seminaru  primenili u praksi

U cilju razvijanja i promovisanja kulture primene znanja i veština razvijanih na obukama odobrenih programa stalnog stručnog usavršavanja, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) poziva zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim/srednjim školama i domovima učenika da učestvuju na konkursu i tako podele iskustva koja su doprinela unapređivanju njihove prakse.

Pozivaju se nastavnici, vaspitači i stručni saradnici da prijave radove koji predstavljaju primere dobre prakse u obrazovno-vaspitnom/vaspitno-obrazovnom radu. Radovi treba da budu inovativni, originalni, da se izdvajaju po ostvarenim efektima, održivosti, uključivanju partnera iz lokalne i/ili šire društvene zajednice.

Rad koji se dostavlja na Konkurs može biti produkt timskog rada ili produkt rada pojedinca.

Pravo učešća na konkursu imaju radovi:

  • koji se odnose na prikaz primene razvijanih znanja i veština tokom obuke odobrenih programa od strane ZUOV-a iz Kataloga programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu,  i iz Kataloga programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020. 2020/2021. godinu,*odnosi se samo na programe u navedenim katalozima
  • koji nisu učestvovali na drugim konkursima, smotrama ili takmičenjima,
  • čiji autor nije istovremeno autor ili realizator  programa na koji se rad odnosi,
  • koji su lektorisani, pisani ćirilicom, u fontu Times New Roman veličine 12.

Radovi koji ne ispunjavaju propisane uslove Konkursa neće biti uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava je 20.10.2022. godine (do kraja dana).

Radove, koji odgovaraju uslovima konkursa, procenjuju komisije koje imenuje direktor ZUOV-a. Odabrani primeri dobre prakse nalaziće se u elektronskoj bazi na sajtu ZUOV-a. Autori najboljih primera dobre prakse predstaviće svoje radove Centralnoj komisiji, a tri najbolja rada biće nagrađena.

Rad možete predati putem prijemnog formulara (kliknite na dugme ispod):

Predajte vaš rad