Контролне вежбе за I, II, III и IV разред – Креативни центар

Оцењивање не почиње и не завршава се једним контролним задатком. Оцењивање почиње првог дана школе, траје током читаве године и да би се добро извело потребна му је позитивна атмосфера у учионици.
Учитељи и наставници могу да помогну ученицима да се успешније припреме за контролне задатке тако што ће са њима понављати градиво на часу, савлађивати вештине припреме и тиме помоћи ђацима да превазиђу страх и несигурност од ове врсте провере знања.
Контролне вежбе омогућују наставницима да провере колико су њихови ученици савладали одређено градиво, ученицима – да провере чиме су више, а чиме мање овладали, а родитељима – да прате напредак свог детета.
У сарадњи са ауторима уџбеника Креативни центар припремио је збирке контролних вежби из српског и математике за прва четири разреда основне школе. Ове збирке намењене су проверама знања и вештина из тих предмета, а задаци су усклађени са важећим наставним планом и програмом, као и образовним стандардима за наведене циклусе образовања.

Контролне вежбе из српског језика
Контролне вежбе из математике