Контролни задаци из српског језика – Креативни центар

Контролне вежбе из српског језика намењене су провери знања и вештина у областима језик, писање и читање с разумевањем – областима које се истражују и у међународним истраживањима постигнућа ученика, као што су чувени ПИСА тестови.
Збирке Контролне вежбе из српског садрже задатке различитих типова, распоређене у вежбе за групу А и за групу Б. На крају сваке вежбе дата је табела са описом области, односно описом знања и вештина који се испитују, као и простор за учитељев коментар о томе како је ученик урадио сваки задатак. Коментар може бити сведен само на знак за добро урађен задатак или на кратку напомену о томе у чему ученик греши. На крају сваке збирке дати су примери задатака код којих може да се јави недоумица у вези с проценом вредности одговора.
Ево примера по једне вежбе за прва четири разреда.

1. разред

Download (PDF, 1.7MB)

2. разред

Download (PDF, 491KB)

3. разред

Download (PDF, 305KB)

4. разред

Download (PDF, 1.12MB)