Линије, права, полуправа, дуж. Јединице мере за дужину – наставни листићи