Lista osnovnih škola za drugi krug onlajn obuka „Digitalna učionica”

U novonastaloj situaciji i u skladu sa preporukama, Program obuke za zaposlene u obrazovanju /Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik – uvođenje elektronskih udžbenika i digitalnih obrazovnih materijala odvijaće se putem interneta. Obuka za prve tri grupe škola počinje 12.6.2020. Obaveštenje za ostale grupe škola u ovom krugu obuka biće objavljeno 8.6.2020.

Obuka je obavezna za sve nastavnike u osnovnim školama i gimnazijama i spada u kategoriju obuka od javnog interesa. Cilj obuke je profesionalno osnaživanje nastavnika za korišćenje savremene informaciono-komunikacione tehnologije u svakodnevnoj nastavi, osposobljavanje nastavnika za korišćenje digitalnih udžbenika i otvorenih obrazovnih resursa, kako i korišćenje sistema za upravljanje nastavom i učenjem u digitalnom okruženju i  većeg broja alata za samostalno kreiranje obrazovnih resursa.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je direktorima prve tri grupe škola koje su uključene u ovaj krug obuka prosledio obaveštenje sa spiskom nastavnika koji će pohađati obuku u terminu od 12.6.2020. godine.

Nastavnici ovih škola dužni su da samostalno popune prijavu sa ličnim podacima prema uputstvima koje će dobiti od direktora svoje škole.

Zbog obaveza nastavnika oko Završnog ispita i ostalih obaveza, rok za završetak obuke se produžava sa 2 na 3 nedelje od početka obuke (obuka će biti otvorena od 12.6. do 3.7.)

Obaveštenja o ostalim grupama škola u ovom ciklusu obuka objavićemo na sajtu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja zuov.gov.rs 8.6.2020.