Logopedi Avramović: Kako da razgovarate sa detetom da brže progovori

Detetu u fazi progovaranja može da pomogne način na koji mu se obraćate. Roditelji u ovoj fazi primećuju da dete dobro razume govor i često mu se obraćaju kao ravnopravnom sagovorniku bez prilagođavanja načina govora. Deca koja nemaju nikakve poteškoće u jezičkom razvoju neometano napreduju u jezičkom smislu i nije im neophodno prilagođavanje načina govora.

Ivana Avramović, logoped

S druge strane, deci kod koje progovaranje ide sporijim tempom usporavanje i pojednostavljivanje načina govora pomaže da dođu do prvih reči i nastave jezički razvoj.

A kako to da uradite, objašnjava logoped Ivana Avramović, koja u video-snimku na kraju teksta pomaže dvogodišnjem dečaku da izgovori svoje prve reči.

“Deca do prvih reči treba da dođu kroz igru i zabavu, u opuštenoj atmosferi bez stresa” – kaže Ivana.

A evo šta navodi kao tri osnovna pravila u podsticanju progovaranja kod dece:

Detetu se obraćajte jednostavnim jezikom. 

Ponavljajte iste fraze više puta, i najvažnije

Kad postavite pitanje, ostavite mu/joj vreme i prostor da na pitanje odgovori.

Detetu koje još nije progovorilo treba dati više vremena da odgovori.

“Ja sam, radeći sa dečakom iz snimka, postavila jasno pitanje, držeći igračku u ruci: ‘Da ti dam? Hoćeš da ti dam?’ Pa sam sačekala 4-5 sekundi da mi odgovori. Na početku je to klimanje glavom, pružanje ruke, osmeh, kao odgovor, da bi na posletku rekao ‘Da’ i ‘Daj’.”

Ivana predlaže da ove igre ponavljate sa svojim mališanom koji je u fazi progovaranja i da ćete mu time pomoći da brže dođe do svojih prvih reči.