Мала матура у доба короне – професори саветују како да се успешно припремите

Осмаци ових дана у својим „онлајн учионицама“ овладавају различитим знањима полако се припремају за завршетак првог циклуса школовања. А то значи и за завршни испит, који представља проверу кључних знања и вештина које је ученик стекао током обавезног образовања. Од постигнутог успеха на том испиту, као и од општег успеха у претходном школовању, зависи упис у жељену школу.

Трема и неизвесност су, због специфичних околности, сигурно присутни код осмака, па смо зато замолили аутора збирке за припрему завршног испита из Српског језика у издању Креативног центра, професора Милорада Рикала, да нам да неколико савета који ће ученицима у овој ситуацији помоћи да се боље припреме.

Учите од лакшег ка тежем

Као прво, ученицима саветујем да направе реалан и остварљив план учења и да одмерено распореде градиво које ће учити/обнављати. У том смислу, Збирка задатака за завршни испит – Српски језик у издању Креативног центра може им бити од помоћи, као путоказ, јер је њен садржај јасно подељен на четири области, за сваку област дата је листа знања којима ученици треба да овладају и усвојеност тих знања проверава се различитим типовима задатака. У оквиру сваке области, задаци у збирци распоређени су на три нивоа – основни, средњи и напредни – и тим редоследом треба им и приступити. Дакле, по принципу од лакшег ка тежем.

Користите све доступне изворе и не учите напамет

Наравно, решења не учити напамет! Пре него што почну да решавају задатке, потребно је да ученици обнове градиво и знања из области на коју се ти задаци односе. То подразумева коришћење различитих, али проверених извора. На тај начин, матуранти ће задатке решавати на основу стеченог знања и са разумевањем. Иако Збирка Креативног центра са више задатака покрива све образовне стандарде, а задаци су конципирани слично као и испитни задаци, она не треба да буде једини материјал за проверу знања. Важно је да се ученици упознају и са сличним задацима са претходних матурских испита које могу пронаћи на сајтовима Министарства просвете.

Foto: Canva
Понављање је мајка знања

Пролазећи кроз Збирку, потребно је да се ученици враћају задацима које су прешли и да их поново решавају, како би потврдили знање и стекли сигурност. Приликом решавања задатака веома је важно да ученици пажљиво и стрпљиво читају текст и инструкције задатка како би били сигурни шта се од њих захтева и на који начин би то требало да ураде.

А родитељи…

На крају, сигурно је да у овим ванредним околностима мали матуранти са много више стреса и неизвесности ишчекују завршни испит. Стога – и то је порука првенствено родитељима – потребна им је ваша подршка и охрабрење.

„Креативни центар“ је припремио укупно седам књига из серије Вежбам за малу матуру, са задацима кључним за разумевање школског градива. Радећи ове задатке ђаци могу обновити знање из српског језика, математике, историје, географије, физике, биологије и хемије. Задаци су распоређени на три нивоа – основни, средњи и напредни – што се јасно види према иконицама испред задатка. 

И остали аутори Збирки за припрему мале матуре дали су осмацима корисне савете.

Које су најчешће грешке ученика приликом припреме за малу матуру?

Деси се да ученик не процени добро своје знање, па самим тим и не одмери колико ће му времена бити потребно за припрему. Укратко – да закасни. Такође, честе грешке јесу ослањање на стратегију „бубања“, површно прелажење лекција и задатака који изгледају лако, прескакање читавих области, непажљиво читање инструкција задатака. Покушајте, и у овој ситуацији, да за све недоумице затражите савет од наставника.

Како се борити с тремом на испиту?

Приближавање важног испита многима доноси велику узнемиреност и стрес, осећање панике због тога што нису довољно радили, страх да резултати можда неће бити довољно добри за прелазак на наредни степеник – где ће вероватно бити још више испита. Запамти, испити су важни, али се на њима не суди о теби као о људском бићу – испити само показују у којој је мери ученик овладао неким предметом. Мораш имати на уму то да не постоји ништа што не можеш постићи и да разлога за страх – ако кроз ваљану припрему стекнеш самопоуздање – једноставно нема.

На сајту „Креативног центра“ важи посебан попуст за куповину целог комплета Вежбам за малу матуру – уколико наручите свих седам збирки, уместо 5420 динара, платићете их 3309 динара.

Математика – збирка задатака за завршни испит

Аутори: Недељка Видовић, Горица Станојевић, Злата Ступаревић, Весна Станојевић, Љиљана Врачар, Марина Станчић

Збирка ће помоћи ученицима основне школе да обнове задатке кључне за разумевање школског градива из математике и да унапреде свој ниво постигнућа. У збирци се налази 786 задатака који су груписани у пет области (Бројеви и операције са њима, Алгебра и функције, Геометрија, Мерење и Обрада података) и подељени на три нивоа постигнућа. На почетку сваке области дат је кратак подсетник који упућује на оно што је важно за успешно решавање задатака, а на крају су дата по два теста за проверу нивоа усвојености знања. Збирка садржи и решења свих задатака, као и упутство за бодовање делимично тачних одговора у тестовима. 

Српски језик – збирка задатака за завршни испит

Аутори: Александра Станић, Милорад Рикало, Саша Гламочак, Славка Јовановић 

Сврха ове збирке јесте да ђаци провере и примене стечено знање и вештине, који су предвиђени планом и програмом за основну школу. Збирка садржи 250 задатака из следећих области: Вештина читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, Граматика, Лексика, Народни и књижевни језик и Књижевност. У свакој области задаци су распоређени на три нивоа – основни, средњи и напредни. Збирка садржи и решења свих задатака, а уз свако решење налази се и шифра стандарда, тако да ученици могу сами да провере у којим су захтевима сигурнији, а у којима мање сигурни.  

Биологија – збирка задатака за завршни испит

Аутор: Јелена Ђурђевић

У збирци се налази 250 задатака који су подељени у пет области: Особине живих бића, Јединство грађе и функције као основа живота, Наслеђивање и еволуција, Живот у екосистему и Човек и здравље. У склопу сваке области задаци су разврстани на три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. На крају збирке дата су решења свих задатака, а уз свако решење наведен је стандард који обухвата тај задатак. 

Историја – Збирка задатака за завршни испит

Аутор: Перо Јелић 

Збирка обухвата 250 задатака који су подељени у две области: Историјско знање и Истраживање, тумачење, презентација. У оквиру сваке области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. На крају збирке налазе се решења свих задатака. 

Географија – збирка задатака за завршни испит

Аутор: Драган Милошевић 

У збирци се налази 250 задатака који су подељени у четири области: Географске вештине, Физичка географија, Друштвена географија и Регионална географија. У оквиру сваке области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. На крају збирке налазе се решења свих задатака. Уз свако решење наведена је шифра стандарда који обухвата тај задатак, а после решења дата је листа свих стандарда. 

Физика – збирка задатака за завршни испит

Аутор: Дарко Симић

Збирка садржи 250 задатака који су подељени у шест области: Силе, Кретање, Електрична струја, Мерење, Енергија и топлота и Математичке основе физике. У оквиру првих пет области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. У области Математичке основе физике дати су само задаци средњег нивоа будући да стандарди предвиђају само тај ниво. На крају збирке налазе се решења свих задатака. Уз свако решење наведена је шифра стандарда који обухвата тај задатак, а после решења дата је листа свих стандарда. 

Хемија – збирка задатака за завршни испит

Аутор: Милош Козић

Збирка обухвата 250 задатака који су кључни за разумевање школског градива из хемије. Задаци су подељени у пет области: Општа хемија, Неорганска хемија, Органска хемија, Биохемија и Хемија животне средине. У оквиру прве четири области задаци су подељени у три нивоа постигнућа: основни, средњи и напредни. У области Хемија животне средине дати су само задаци основног нивоа, будући да стандарди предвиђају само тај ниво. Поред сваког задатка налази се симбол који означава ниво постигнућа. На крају збирке налазе се решења свих задатака. Уз свако решење наведена је шифра стандарда који обухвата тај задатак, а после решења дата је листа свих стандарда.