Мање градива, нови изборни предмети

Уочи почетка нове школске године за више од 800.000 ученика: Промењени планови и програми за први и пети разред. За прваке уведено читање у наставцима

Школско звоно ће се, после двоипомесечне паузе, поново огласити 3. септембра за више од 800.000 ученика основних и средњих школа у Србији. Први пут ће у клупе сести и 65.910 ђака првака, а највише нових школараца биће у Београду – око 16.000.
Ученике првог и петог разреда основне школе очекују нови наставни планови и програми, као и њихове старије другаре у првом разреду гимназија. Суштина новина је мање бубања, растерећење градива и нови изборни предмети.
Изменама програма акценат је стављен на знања и вештине, које ученици треба да имају на крају првог разреда. Тако је, на пример, у предмету “Свет око нас” све објашњено на непосредном окружењу ученика, од школе до куће. Прваци ће учити о Новој години, Божићу, Дану школе, Светом Сави, али не, рецимо, и о Дану републике, јер је за њихов узраст то још апстрактно.
У српском језику за прваке смањен је број књижевних дела која треба да савладају, а уведено је читање у наставцима, како би навикли да читају дужа књижевна дела. У математици, на пример, неће учити одмах да мере на метре или литре, јер им је то апстрактно, већ ће то радити корацима. Уводи се и пројектна настава, где ће ђаци заједно са учитељима обрађивати одређене теме из више предмета, па ће онда радити пројекте у групи, како би се упознали са групним радом.
Смањењем градива за пети разред, гласовне промене су пребачене у шести, смањен је број дела која се анализирају на часу, али је враћена обавезна домаћа лектира. Предвиђено је да се граматика не учи фактографски, већ кроз примере на књижевним делима која читају. Највећа новина је градиво из биологије, која ће се убудуће учити по спиралном моделу. То практично значи да ће бити обрађене све теме овог предмета, али са чињеницама прилагођеним узрасту. У сваком следећем разреду, њихово знање ће се продубљивати. Исти модел рада је и за Грађанско васпитање. Уз проценте из математике, петаци ће учити и елементи финансијске писмености, тако што ће сами правити једноставне предлоге буџета.
Осим већ стандардних предмета гимназијалци ће добити и нове. У првом и другом разреду, од шест понуђених изборних програма, школа ће одабрати четири, а ђаци се определити за два, која ће слушати по један час недељно. У понуди су – Језик, медији и комуникације, Појединац, група и друштво, Здравље и спорт, Образовање за одрживи развој, Примењене науке и Уметност и дизајн. За трећи и четврти разред састављена је листа од девет изборних програма, а гимназије ће изабрати пет и понудити их својим ђацима. Ученици поново бирају по два изборна програма, али их сада слушају по два часа недељно. Ученици гимназија имаће и два часа више недељно.
Програме које изаберу у првом разреду гимназијалци могу променити у другом разреду. Ипак, оно што изаберу у трећем мораће да слушају до краја гимназије.
ЧЕТИРИ РАСПУСТА
ЂАЦИ у Србији ће имати четири распуста, а њихови вршњаци из Војводине – три. Прво полугодиште завршава се 31. јануара, а друго почиње 18. фебруара и траје до 14. јуна. Осмаци ће се распустити 31. маја. Школска година за ученике средњих школа завршава се 21. јуна.
На прву кратку паузу – јесењи распуст, ученици ће већ у новембру и то од 9. до 12. новембра. Зимски распуст за ђаке у Војводини почиње 24. децембра, а завршава се 14. јануара. За школарце у остатку Србије распуст је подељен у два дела. Први део почиње 3, а завршава се 8. јануара. Други део траје од 1. до 14. фебруара, а у школу се креће 18. фебруара, због Дана државности.
Пролећни распуст у Војводини биће од 19. априла до 2. маја, а за ученике у остатку Србије – од 30. априла до 3. маја.
Бранка Борисављевић
Извор: Новости