Mарија Монтесори: Три периода кључна у формирању карактера детета

Најважније искуство које је Mарија Монтесори  стекла у раду је постизање нормализације код детета. Појам који је у педагогију увела означава феномен који се рађа у детету онда када се оно дубоко, целом својом личношћу концентрише на активност које само изабрало
marija-montesori
Три нивоа послушности

Марија Монтесори сматра да су воља и послушност делови истог феномена и да дете поседује урођену мотивацију за сопственим самоизграђивањем. Природни развој послушности има три стадијума.

У првом стадијуму дете слуша само повремено, не увек. Послушност детета у овом развоју зависи превасходно од развоја његових способности. Послушност и непослушност иду руку подруку.

Други степен дете достиже онда када му пође за руком да се повинује захтевима сваки пут. Његове способности су се учврстиле па њима може управљати својом вољом, али и да утиче на друго дете.

Трећи степен послушности је онај у ком се дете покорава спремношћу, као да је нестрпљиво да нешто учини. Готовост да се послуша усмерена је ка некој личности, обично према васпитачици. Дете постаје нестрпљиво у жељи да послуша, то му причињава радост.

Карактери
С обзиром да се бавила дечјим развојем, од рођења до ране адолесценције, посматра три периода као кључна у формирању карактера:
* до 6 година – време стварања (дете не зна разлику између добра и зла, има своју природу, стварају се темељи карактера). Ово је период неуравнотежене енергије и интензивног напора код детета; оно је тек од шесте године живота прилагођено времену и средини којој припада, способно да разуме и расуђује.
* од 6 до 12 година – дете постаје свесно исправног и погрешног (код себе, али и код других људи) и обликује моралну свест која касније доводи до развоја социјалне свести;
* од 12 до18 година – рађа се осећање љубави према држави, припадност нацији и постављају темељи за зрели период одрасле јединке, посебног карактера, потпуно спремне за корелацију са другим карактерима.

У односу на ову поделу, изградила је систем понашања, интелигенције, напредовања и формирања карактера. “Детету није потребно ни претити ни ласкати; само му треба обезбедити нормалне услове за живот. Поремећаји карактера тада нестају сами од себе”.

Данас широм света многе школе свој рад заснивају на методи Монтесори. Син Марије Монтесори је 1961. основао Институт Марије Монтесори – као својеврсни легат који наставља лепу традицију васпитања и образовања непоновљиве Марије Монтесори.