„Марко је исти мама“ или „Марко је иста мама“

Шта је правилно? Да ли је Марко иста мама или је исти мама? Да ли је Ивана иста тата или је исти тата?

Можда ће звучати необично, али правилно је овако:

„Марко је иста мама“ и „Ивана је исти тата“

Зашто?

Објашњење је дала др Рада Стијовић у својој књизи Језички саветник. Придеви у овим и оваквим реченицама значењски се везују за именице у субјекту (Марко) и за именице у предикату (мама), али се граматички слажу увек са именом у предикату. Зато је Марко иста мама, као што је и: „Марко права шепртља“.