„Marko je isti mama“ ili „Marko je ista mama“

Šta je pravilno? Da li je Marko ista mama ili je isti mama? Da li je Ivana ista tata ili je isti tata?

Možda će zvučati neobično, ali pravilno je ovako:

„Marko je ista mama“ i „Ivana je isti tata“

Zašto?

Objašnjenje je dala dr Rada Stijović u svojoj knjizi Jezički savetnik. Pridevi u ovim i ovakvim rečenicama značenjski se vezuju za imenice u subjektu (Marko) i za imenice u predikatu (mama), ali se gramatički slažu uvek sa imenom u predikatu. Zato je Marko ista mama, kao što je i: „Marko prava šeprtlja“.