Писајући или пишући?

Често се греши у употреби овог облика зато што углавном не знамо како се гради. Не треба рећи писајући, плакајући, резајући зато што се не каже:

  • Они писају. Они плакају. Они резају,

већ

  • Они пишу. Они плачу. Они режу.

Овај облик се, гради тако што на облик 3. л. множине презента (пишу, плачу, режу) дотичног глагола додамо наставак -ЋИ.
Дакле, правилно је само

  • пишући, плачући, режући

Извор: srpskijezickiatelje.com