Maтематика – сабирање , одузимање, текстуални задаци