Стручњаци препоручују и да певушите док их пресвлачите, храните, успављујете. Препознатљива мелодија им пружа осећај сигурности и увесељава их, а певање помаже и родитељима да се ослободе стреса због неспавања и обавеза.