Мерење температуре пре школе: Ово су правила за продужени боравак

6 маја, 2020

Дневни лист Блиц објавио је препоруке за превенцију инфекције Ковид-19 у основним школама које започињу са непосредним образовно-васпитним активностима у оквиру ублажавања мера, почев од 11. маја 2020. године. Списак препорука издало је Министарство просвете и он је, у облику дописа, стигао свим школама.

1.1. Дезинфекција објеката спроводи се у сарадњи са надлежним службама и телима у јединици локалне самоуправе, у складу са прописима који се односе на здравствену заштиту становништва од заразних болести.

1.2. Пре организованог доласка ученика у целодневни боравак (11.05.2020.) потребно је предузети следеће: – Спровести прање, чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање простора. – У сарадњи са кризним штабом и јединицом локалне самоуправе потребно је обезбедити довољне количине личне заштитне опреме за запослене, средстава и прибора за чишћење, дезинфекцију и личну хигијену и правовремено требовати нове потребне количине. – На улазу у објекте свакодневно постављати дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.

1.3. Континуирано проветравати простор током боравка деце у учионицама и другим просторијама.

1.4. Свакодневно детаљно чистити и дезинфиковати простор, прибор и опрему, као и проветравање и након одласка ученика.

1.5. Средства за дезинфекцију примењивати у складу са упутством произвођача.

1.6. Обезбедити чешћу дезинфекцију тоалета.

2. Опште препоруке за свакодневни пријем ученика из првог циклуса у целодневни боравак током нормализације услова током трајања епидемије

2.1. Унапред предвидети и означити простор за прихват ученика у јутарњим сатима.

2.2. Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене дезобаријере за обућу, и да уз минимално задржавање, размени информације са запосленима ушколи који су задужени за прихват ученика (дежурни). Кад год је то могуће родитељи не треба да улазе у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете).

2.3. Уколико постоје могућности, на уласку у сваки школски објекат треба обезбедити бесконтактно мерење температуре и родитеља и деце.

2.4. Поставити видно обавештење да је потребно да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из установе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра.

2.5. На сајту (ФБ профилу) школе, на улазу ушколски објекат и на видним местима у установи поставити постере са препорукама за заштиту од респираторне инфекције, као и са правилима понашања родитеља приликом доласка и одласка.

3. Запослени у основним школама и њихово ангажовање у периоду организације целодневног боравка ученика из првог циклуса

3.1. Укупна задужења запослених у основним школама у периоду прихвата ученика у целодневни боравак могу се груписати на следећи начин: – руковођење процесом привременог отварања школа за прихват деце у целодневни боравак — директор школе, помоћник директора и стручни сарадници – спровођење мера заштите од инфекције – запослени на одржавању хигијене – организација и спровођење активности за ученике у целодневном боравку – наставници и стручни сарадници – прихват ученика на дневном нивоу – дежурни наставници/стручни сарадници/секретар школе – исхрана ученика – запослени на спремању/сервирању хране.

3.2. Директор школе је одговоран за укупну организацију рада запослених који ће бити укључени у спровођење целодневног боравка.

3.3. Директор школе је одговоран за успостављање сарадње са надлежним службама и телима ЈЛС у вези са обезбеђивањем заштитних средстава (средства за дезинфекцију, сапуни, гелови, маске, рукавице).

3.4. У одржавању хигијене и спровођењу превентивних мера заштите у школском објекту учествују запослени на одржавању хигијене који су здрави и који нису под ризиком у епидемиолошком смислу.

3.5. Потребно је да при планирању организације рада и прављењу распореда ангажовања запослених директор школе води рачуна о запосленима са хроничним болестима.

3.6. У организацију и спровођење активности током целодневног боравка ученика директор треба да укључи наставно особље (наставнике и стручне сараднике), при чему носиоци активности треба да буду наставници који су ангажовани у групама продуженог боравка.

3.7. Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве било каквих тегоба/симптома који могу да указују на респираторну инфекцију, односно ЦОВИД-19 (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере изолације, јаве се директору и удаље се са посла, потом се јаве изабраном лекару у дому здравља по процедури која важи за све грађане са сумњом на ЦОВИД-19 и да до потврде да су здрави не долазе на посао.

3.8. У ситуацији појаве сумње на оболевање од СОВІД-19 или потврде оболевања код запосленог из основне школе, директор установе је у обавези да о томе обавести епидемиолога надлежног института/завода за јавно здравље ради даљег поступања.

4. Организација и спровођење активности у целодневном боравку ученика из првог циклуса

4.1. Почевши од 11. маја 2020. године у школске објекте се долазити само ученици из првог циклуса, али ће њихов број бити различит у односу на узраст, односно разред. Имајући у виду инструкције и препоруке за спречавање ширења епидемије, потребно је формирати мање групе које ће боравити у истој учионици (до 9 ученика и један наставник), при чему треба инсистирати на томе да између свих особа у просторији удаљеност буде већа од два метра. Ученике треба стално подсећати на мере заштите и превенције.

4.2. У односу на број пријављених ученика, директор и стручни сарадници формирају потребан број сталних група и распоређују наставнике који ће бити одговорни за одређене групе.

4.3. Родитељи могу доводити децу у целодневни боравак радним даном најраније у 7,30, а по ученике могу доћи најкасније у 16,30. Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, очему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте дежурног наставника на прихвату ученика. Изузетно, уколико за то постоји могућност, деца могу бити прихваћена и пре 7,30, уз сагласност директора школе.

4.4. Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана.

4.5. Потребно је обезбедити да ученици редовно прате наставу на даљину (ТВ часови), а према распореду који се доступан за сваку седмицу унапред. То значи да треба обезбедити телевизор који ће у одговарајуће време бити на располагању ученицима одређеног разреда.

4.6. По завршетку ТВ часова ученици треба да раде домаће задатке или да учествују у изради других задужења која добијају од својих наставника.

4.7. Учење у оквиру наставних предмета треба комбиновати са активностима за релаксацију и активан одмор или омогућити ученицима да сами изаберу чиме ће се бавити у термину када не уче.

4.8. У складу са временским приликама ученици треба да буду што више у школском дворишту, уз обавезан надзор наставника. Препоручује се организовање боравка и играња деце у дворишту кад год и где је то могуће, али тако да при томе не долази до мешања деце различитих мањих група.

4.9. Све расположиве ресурсе простора, опреме, учила и играчака у школи, а посебно у простору у коме иначе бораве групе продуженог боравка, треба ставити на располагање ученицима који су у групама за целодневни боравак, са циљем квалитетног структурирања укупног времена током боравка ученика у школском објекту.

4.10. Активности ученика у малим групама треба да буду тако организоване да се међусобни контакт различитих група максимално избегне, као и њихови сусрети у ходницима, трпезаријама, двориштима, салама и тоалетима.

4.11. Током трајања активности ученике треба подсећати на коришћење средстава за дезинфекцију и чешће прање руку.

5. Обавезе родитеља/других законских заступника

5.1. Према процени директора школе, а у односу на исказане потребе родитеља, уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу за похађање целодневног боравка, директор школе може тражити од родитеља доказ о ангажовању родитеља (потврда од стране послодавца која доказује да су оба родитеља/самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће).

5.2. Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора.

5.3. Родитеље је потребно обавестити освим битним смерницама и протоколима који се успостављају у установи у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених. Партнерски односи са породицом заснивају се на узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и породици, отвореној комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за превенцију инфекције ЦОВІД-19 изискује њихову доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих.

5.4. Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи.

6. Додатне услуге у школи током целодневног боравка — исхрана ученика

6.1. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, а да им припреме и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине времена проведеног у школи), ау складу са потребама и навикама деце.

6.2. Уколико постоје могућности, школа може обезбедити оброке и ужину за ученике, али тако да све мере здравствено-хигијенске заштите буду примењене на највишем нивоу, како приликом пријема хране, тако и приликом сервирања у школском простору.

6.3. Омогућностима организоване исхране током целодневног боравка потребно је благовремено обавестити родитеље ученика.

6.4. Храна за ученике се може спремати у школи или наручивати од добављача.

6.5. Препоручује се да се сервирање оброка организује кад год је то могуће у учиноницама у којима деца бораве. Уколико је неопходно користити трпезарију, деца за столовима треба да седе на Удаљености од два метра у сваком смеру. Не дозволити деци да међусобно деле храну и прибор за исхрану.

6.6. Хигијену и дезинфекцију возила за доставу треба спроводити што чешће (препоручљиво пре и након сваког завршеног “круга доставе”) препорученим средствима у складу са упутством произвођача.

6.7. Пожељно је да се храна пакује у појединачне посуде за једнократну употребу (оброк кутије), а затим и додатне кесе како би се спречила контаминација хране и амбалаже у којој је пакована.

6.8. Обавезно најавити долазак хране телефоном како би оставили времена особљу школе да се припреми за преузимање хране.

6.9. Достављач је дужан да приликом доставе носи маску и рукавице, и храну предаје на улазу школе не улазећи у објекат.

6.10. Храна се допрема на посебан улаз кад год је то могуће, а чист и прљав пут кретања хране се не смеју укрштати. Уколико то није могуће, пре допремања хране деца и наставници се смештају у просторе где ће се конзумирати храна, а место за унос хране (заједнички улаз), као и пут кретања хране до места конзумације се додатно дезинфикује и тек након тога се храна може преузети од добављача.

6.11. Храну преузимају посебно за то одређене особе које су у обавези да носе маску и рукавице. Иста особа спроводи и дистрибуцију хране и поспремање остатака хране након јела.

7. Додатне превентивне мере

7.1. У установи треба да буде најмањи могући број запослених у исто време, али свакако толики да је могуће организовати функционисање целодневног боравка за уч

7.2. Физички размак од два метра у сваком смеру треба спровести у затвореном простору установе где се обављају административни послови, као и између других запослених и деце.

7.3. Укупно особље школе (директор, наставници, стручни сарадници, секретар, особље на одржавању хигијене, кухињско особље) морају да носе маске, тако да маска прекрива уста и нос, као и да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70 % алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку.

7.4. Неопходно је спроводити едукацију запослених и родитеља о значају и начину примене мера превенције, значају свакодневног праћења здравственог стања деце и остајања код куће деце, као и запослених са симптомима болести.

7.5. Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат школе да дезинфикују сопствене мобилне телефоне. Личне ствари, торбе се одлажу у гардеробни део и не уносе у простор у коме су ученици.

7.6. Редовно одржавање простора објекта укључује прање и дезинфиковање подова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина, објеката за играње и спорт у дворишту и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће.

7.7. Прибор и средства за чишћење и дезинфекцију се морају држати ван домашаја деце и не смеју се примењивати у непосредној близини деце, како би се избегло евентуално удисање испарења.

8. Додатне напомене

8.1. Надлежној школској управи директори основних школа треба да достављају податке на надељном нивоу о броју ученика у целодневном боравку, ао начину достављања података школе ће бити благовремено обавештене.

8.2. Директори школа су у обавези да у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, спроводе дате смернице које ће се мењати и допуњавати у складу са одлукама и мерама Владе Републике Србије, на основу контиунираног праћења епидемиолошке ситуације у земљи и стручне процене републичког Кризног штаба и надлежних институција.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама