Министар просвете: Не уводи се нови премет “Основе система одбране Републике Србије”

У средње школе у Републици Србији не уводи се нови предмет “Основе система одбране Републике Србије”, већ ученици завршних разреда средње школе још од школске 2018/2019. године имају могућност да се о улози и задацима Војске Србије и сродним темама упознају кроз укупно четири часа одељенског старешине током школске године.

Фото: РТВ, Дејан Крецуљ

Реч је о програму који је уведен у другом полугодишту школске 2018/2019. године на иницијативу Министарства одбране. Предвиђено је да се овој теми посвете два часа у првом и два часа у другом полугодишту.

С обзиром на чињеницу да је због пандемије вируса Ковид 19 наставни процес организован по другачијем моделу, часови посвећени овој теми биће организовани на даљину.

Како је предвиђено, ученицима ће предавања држати одељењске старешине уз стручну помоћ представника Министарства одбране и резервних војних старешина. Планирано је да се у оквиру ова четири часа обради 11 тема.