Министар просвете прихватио оставку директора Техничке школе, сматрајући је оправданом након неправилности у раду ове установе

Директор Техничке школе у Трстенику Милан Глиџић поднео је оставку на ту функцију. Глиџић је у писаном образложењу које је доставио Министарству просвете навео да је поднео оставку из личних разлога у нади да ће тај чин допринети бољем раду школе. Школом ће до именовања новог директора руководити вршилац дужности Велибор Јовковић, професор машинске групе предмета и бивши директор ове школе у неколико мандата.

Министар просвете Бранко Ружић прихватио је оставку сматрајући је оправданом након неправилности у раду ове образовно-васпитне установе које су утврдили и градска и републичка просветна инспекција. Наиме, Наставно веће донело је одлуку супротну закону када је изрекло меру искључења из школе ученицима, а пре истека рока од 30 дана за спровођење васпитно-дисциплинског поступка у оквиру кога је потребно да школа реализује појачани васпитни рад.

Сагледали смо све стране овог догађаја и након извештаја инспекције и стручно-педагошког назора, одлука директора да се повуче са функције је одговорна имајући у виду комплексност ситуације, рекао је министар просвете Бранко Ружић, додајући да ће Министарство наставити да пружа подршку како би школа успела да консолидује рад и схвати значај стручног усавршавања, посебно из области превенције и спречавања насиља.

И представници Министарства просвете задужени за превенцију и борбу против насиља су почетком фебруара посетили школу и разговарали са руководством школе о мерама и процедурама када је реч о заштити од насиља. Том приликом одржани су састанци са директорима, стручним сарадницима и представницима тимова за заштиту за примену процедура заштите од насиља са територије Школске управе Краљево, Школске управе Крушевац и подручја Трстеника и Врњачке Бање.

Стручно-педагошки надзор је извршен у школи, како би се осигурало потпуна примена постојећих прописа и предузимање свих мера подршке наставнику у ситуацију насиља, као и васпитно-дисциплински поступак према ученицима који је неопходан како би школа учинила све што може да им помогне у разумевању штетности насиља, преузимању одговорности и спречавању понављања истог.

Такође, у наредном периоду ће се обезбедити и адекватна подршка наставници у обезбеђивању квалитетне наставе.

Министарство просвете интензивно ради на реализацији нових мера које је предложила Радна група за које верује да ће дати већег ефекта у спречавању и превенцији насиља. Апелујемо на све актере у друштву на заједничко деловање у остварењу овог циља посебно имајући у виду да је насиље друштвени проблем чије последице се виде у школи где деца проводе најдуже време током дана.

Школе могу да помогну правилном развоју деце и усмеравању на добар пут, али не и да реше друштвене проблеме, за то је ипак важно да се сви укључимо и допринесемо да будемо добри примери и да разговором децу учимо правим вредностима, закључио је министар.