Ministar prosvete prihvatio ostavku direktora Tehničke škole, smatrajući je opravdanom nakon nepravilnosti u radu ove ustanove

Direktor Tehničke škole u Trsteniku Milan Glidžić podneo je ostavku na tu funkciju. Glidžić je u pisanom obrazloženju koje je dostavio Ministarstvu prosvete naveo da je podneo ostavku iz ličnih razloga u nadi da će taj čin doprineti boljem radu škole. Školom će do imenovanja novog direktora rukovoditi vršilac dužnosti Velibor Jovković, profesor mašinske grupe predmeta i bivši direktor ove škole u nekoliko mandata.

Ministar prosvete Branko Ružić prihvatio je ostavku smatrajući je opravdanom nakon nepravilnosti u radu ove obrazovno-vaspitne ustanove koje su utvrdili i gradska i republička prosvetna inspekcija. Naime, Nastavno veće donelo je odluku suprotnu zakonu kada je izreklo meru isključenja iz škole učenicima, a pre isteka roka od 30 dana za sprovođenje vaspitno-disciplinskog postupka u okviru koga je potrebno da škola realizuje pojačani vaspitni rad.

Sagledali smo sve strane ovog događaja i nakon izveštaja inspekcije i stručno-pedagoškog nazora, odluka direktora da se povuče sa funkcije je odgovorna imajući u vidu kompleksnost situacije, rekao je ministar prosvete Branko Ružić, dodajući da će Ministarstvo nastaviti da pruža podršku kako bi škola uspela da konsoliduje rad i shvati značaj stručnog usavršavanja, posebno iz oblasti prevencije i sprečavanja nasilja.

I predstavnici Ministarstva prosvete zaduženi za prevenciju i borbu protiv nasilja su početkom februara posetili školu i razgovarali sa rukovodstvom škole o merama i procedurama kada je reč o zaštiti od nasilja. Tom prilikom održani su sastanci sa direktorima, stručnim saradnicima i predstavnicima timova za zaštitu za primenu procedura zaštite od nasilja sa teritorije Školske uprave Kraljevo, Školske uprave Kruševac i područja Trstenika i Vrnjačke Banje.

Stručno-pedagoški nadzor je izvršen u školi, kako bi se osiguralo potpuna primena postojećih propisa i preduzimanje svih mera podrške nastavniku u situaciju nasilja, kao i vaspitno-disciplinski postupak prema učenicima koji je neophodan kako bi škola učinila sve što može da im pomogne u razumevanju štetnosti nasilja, preuzimanju odgovornosti i sprečavanju ponavljanja istog.

Takođe, u narednom periodu će se obezbediti i adekvatna podrška nastavnici u obezbeđivanju kvalitetne nastave.

Ministarstvo prosvete intenzivno radi na realizaciji novih mera koje je predložila Radna grupa za koje veruje da će dati većeg efekta u sprečavanju i prevenciji nasilja. Apelujemo na sve aktere u društvu na zajedničko delovanje u ostvarenju ovog cilja posebno imajući u vidu da je nasilje društveni problem čije posledice se vide u školi gde deca provode najduže vreme tokom dana.

Škole mogu da pomognu pravilnom razvoju dece i usmeravanju na dobar put, ali ne i da reše društvene probleme, za to je ipak važno da se svi uključimo i doprinesemo da budemo dobri primeri i da razgovorom decu učimo pravim vrednostima, zaključio je ministar.