Montesori metod u predškolskom obrazovanju – koje su prednosti i mane?

25 septembra, 2022

Poslednjih godina posebno se razmatra o Montesori obrazovanju u predškolskim ustanovama. Zbog nekoliko studija koje su pokazale pozitivne rezultate metoda, roditelji sve više naginju ovom konceptu. Međutim, postoje i oni kritičari koje i dalje muče sumnje – da li je Montesori obrazovanje zaista dobro za decu?

montesori-boje-table-dete

Canva.com

Zbog toga razmatramo glavne prednosti i nedostatke Montesori pedagogije. Pročitajte.

Da li je Montesori metod dobar ili loš?

Montesori obrazovanje je dobro za malu decu. Ovaj i stil učenja im omogućava da brzo steknu osećaj nezavisnosti i samopouzdanja. Međutim, nije jasno da li je ovaj metod učenja za učenike bolji od standardizovanog obrazovnog programa.

Jedan od razloga zašto Montesori metod nije loš, jeste to što je obrazovanje usmereno na razvoj i što neguje kod dece nezavisnost i ljubav prema učenju. Naravno,  nedostaci ovog stila učenja postoje, uključujući nedostatak doslednog kvaliteta.

Šta je Montesori metoda?

Montesori metod je primenila italijanska lekarka dr Marija Montesori 1907. godine. (Marija Montesori je ovu metodu nazivala još i „naučno obrazovanje“). Metoda se zasniva na uverenju da deca najbolje uče kada su aktivno uključena u životnu sredinu i mogu da biraju šta će da uče u skladu sa sopstvenim potrebama​.

Montesori učionice su podeljene u odeljenja za više uzrasta sa razlikom od manje od tri godine između učenika. Ovaj aranžman obezbeđuje različite periode obrazovanja za decu od rođenja – od rođenja do 3 godine, od 3 do 6 godina, itd. Deca u školici mogu slobodno da biraju između posebnog kompleta edukativnih materijala za rad.

Nastavnici u Montesori učionici vode i pojedinačno pomažu učenicima. Oni mogu pokazati kako se obavljaju neke aktivnosti, ali ne drže časove. Pravo učenje se dešava kada dete smišlja kako da završi projektne zadatke.

Deci se daju dugi vremenski periodi da završe aktivnosti i mogu da se kreću sopstvenim tempom. Takođe, jedinstveno za ovaj obrazovni proces je odsustvo ocena, domaćih zadataka i testova.

Koje su prednosti Montesori metode?

Evo prednosti učenja na Montesori način.

Samostalno učenje gradi samopouzdanje i promoviše nezavisnost

Razvoj veština varira od deteta do deteta. Montesori učenici uče sopstvenim tempom i slede ono što ih zanima. Deca imaju slobodan pristup aktivnostima i dozvoljeno im je da istražuju bez granica. Pružanje mogućnosti učenicima da sami shvate stvari može podstaći nezavisnost i samopouzdanje kod njih.

Montesori predškolska ustanova je sistem obrazovanja koji je fokusiran na ideju negovanja nezavisnosti, kompetencije i samopouzdanja kod dece.

Učenje uz pomoć ruku – dok um upija

Montesori je verovala da mala deca imaju upijajući um. Oni uče drugačije od starije dece prihvatajući sve u okruženju. Oni takođe stiču osnovne koncepte učenja kroz praktično učenje. Aktivnosti pomažu maloj deci da razviju fine motoričke veštine, vizuelno-prostornu svest i veštine i koordinaciju oko-ruka​.

Grupno učenje može podučiti decu komunikacijskim veštinama

Učenje u grupama mešovitih uzrasta omogućava starijoj deci da vode mlađu kada se raspravljaju, poboljšavajući njihove komunikacijske veštine. Mlađa deca takođe imaju koristi jer uče brže gledajući svoje starije vršnjake.

Podrška deci sa posebnim potrebama

Montesorijeva filozofija „prati dete“ omogućava deci da dobiju individualizovano obrazovanje u ranom detinjstvu i ostvare svoj jedinstveni potencijal. Ovaj pristup obrazovanju prvobitno je proizašao iz njenog rada na psihijatrijskoj klinici sa decom sa invaliditetom koja su imala posebne potrebe.

Dr Montesori je verovala da su izazovi ove dece nastali zbog nedostataka u njihovoj interakciji sa okolinom, za razliku od stvarnih medicinskih problema. Nastavni materijali su imali za cilj da nauče decu da ovladaju veštinama interakcije sa okolinom, bez obzira na njihove potrebe​​.

Neguje samomotivaciju i ljubav prema učenju

Učenici gledaju na učenje kao na prijatan doživotni proces, umesto na posao kojeg žele da se otarase. Oni razvijaju samomotivaciju za učenje. Ova ljubav prema učenju postaje doživotna korist za decu.

Koji su nedostaci Montesori metode?

Evo najčešćih kritika ovog modela učenja.

Nedosledni rezultati istraživanja

Iako postoji nekoliko studija koje se hvale superiornim rezultatima ovog obrazovnog modela, rezultati se ne ponavljaju dosledno.

Neke studije su otkrile da stu đaci koji su se školovali po Montesori metodi imali bolje rezultate od učenika koji su se školovali u tradicionalnim školama. Međutim, druge studije su otkrile da je ova vrsta obrazovanja proizvela iste ili još gore rezultate.

Zbog nedoslednosti, ne može se izvući pouzdan zaključak o efikasnosti ovog modela učenja.

Nedosledna primena

Jedna od kritika Montesori škola je da ne prate sve škole tačno obrazovne metode koje je razvila dr Montesori. Iako većina škola usvaja osnovni program, mnoge ga prilagođavaju i svojim lokalnim potrebama. Uobičajene adaptacije su kraći radni periodi, specijalni časovi, dodatne aktivnosti, dodatni materijali za učenje, ocene i domaći zadaci.

Neki istraživači su primetili da od vernosti primene Montesori metode zavise i njeni ishodi, odnosno rezultati dece.

Pošto Montesori ime nije zaštićeno, skoro svaka škola može tvrditi da ga praktikuje. Teško proceniti da li se Montesori škole pridržavaju originalnih standarda ili ne. Kvalitet obuke nastavnika je takođe teško oceniti.

Nezavisnost je ispred timskog rada

Montesori metoda naglašava individualizovano učenje. Ceni nezavisnost i samodovoljnost. Iako se neki radovi izvode u malim grupama, timski rad se obično ne podstiče. Učenicima nedostaju prilike da nauče kako da sarađuju sa drugima, što je važna veština u stvarnom životu. Ovi učenici su možda manje spremni za život van škole.

Ne postoje Montesori visokoškolske ustanove

Trenutno ne postoje srednje škole ili univerziteti koji predaju na osnovu ove teorije. Učenici koji su navikli na samostalno učenje, otvorenu strukturu i nedostatak konkretnih lekcija biće iznenađeni kada otkriju da će u ovim visokoškolskim sredinama imati rigidnu strukturu učionice, nefleksibilne rasporede, rokove i domaće zadatke.

Umesto zaključka

U današnjim Montesori školama, većina njih se ne pridržava u potpunosti originalnih smernica koje je kreirala dr Montesori. To ne znači da su promene loše, međutim, to znači da ono što doživite u jednoj školi ili programu može izgledati veoma različito od druge ili od onoga što je ovde opisano. Jedini način da saznate „pravu“ Montesori metodu je da pročitate knjigu koju je dr Montesori napisala, Montesori metoda.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama