Na koji način će se sprovoditi procedura za sticanje licence?

13 decembra, 2017

Jasmina Đelić, načelnica Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava u Ministarstvu prosvete u intervjuu za Školski portal objašnjava kako će izgledati polaganje ispita za licence i govori o novinama koje čekaju direktore škola.

Direktori predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, čije ustanove su u eksternoj evaluaciji dobili najviše ocene i koji imaju najmanje šest godina iskustva na poslovima rukovođenja ustanovom, biće prvi koji će od proleća naredne godine pristupiti polaganju ispita za sticanje licence. Za 220 najuspešnijih direktora nedavno su organizovane dvodnevne obuke kao priprema za polaganje ispita za licencu i to na tri mesta – u Beogradu, Kragujevcu i Zrenjaninu. Jasmina Đelić, načelnica Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja govori za Školski portal o novinama koje čekaju direktore škola.
Na koji način će se sprovoditi procedura za sticanje licence?
– Sve kandidate smo podelili u četiri grupe. U prvoj su direktori koji su na čelu ustanova koje su ocenjene četvorkom u spoljašnjem vrednovanju kvaliteta rada, kao i oni čije ustanove su dobile trojku, ali su u oblasti kvaliteta koja se odnosi na organizaciju rada i rukovođenje postigli najvišu ocenu. Svi oni treba da imaju najmanje šest godina iskustva u rukovođenju. Druga kategorija su direktori iz ustanova koje su pokazale niži stepen kvaliteta u eksternoj evaluaciji i koji nemaju šest godina iskustva u rukovođenju. Treća grupa su direktori početnici i svi oni koji bi u budućnosti želeli da konkurišu za to mesto. Naš zakon dozvoljava da sva lica koja ispunjavaju uslove za vaspitača, nastavnika i stručnog saradnika imaju pravo da pristupe ispitu za sticanje licence za direktore. Četvrta kategorija su direktori koji imaju naučno zvanje magistra ili doktora nauka u oblasti liderstva u obrazovanju i obrazovnih politika.
Šta podrazumeva obuka koju su prošli najuspešniji direktori?
– Iskustvo petogodišnjeg spoljašnjeg vredovanja kvaliteta rada obrazovnih ustanova, ali i višegodišenje iskustvo u stručno-pedagoškom nadzoru, pokazali su da je rukovodicima, koliko god da uspešno vode škole, ipak potrebna podrška u razvoju znanja i veština za poslove instruktivno-savetodavnog rada u ustanovi. To znači da se očekuje kvalitetnije praćenje rada nastavnika i davanje povratne informacije o kvalitetu rada, ali i predlaganje mera za unapređivanje nastave. To je bila jedna od tema tokom nedavno završenih obuka. Druga tema je bila uloga direktora u samovrednovanju i razvoju ustanove, treća se odnosila na liderstvo direktora, a govorilo se i o novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Taj zakon je doneo niz operativnih i konkretnih rešenja koja se tiču odgovornosti zaposlenih, učenika i roditelja pa smo pomogli direktorima da ta nova rešenja što uspešnije primene. Oni su tokom obuke dobili uputstva kako da razviju potrfolio, kako da sprovedu istraživanje obrazovno-vaspitne prakse i na osnovu njega napišu rad.
Da li će sve to važiti i za ostale kategorije?
– Sve navedene teme, odnosno moduli biće u fokusu i tokom obuka za sve ostale kandidate koji žele da pristupe polaganju ispita za sticanje licence. Stručni nosilac obuka će biti Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Obuke će trajati 13 dana, od toga četiri dana interaktivnog rada, a devet dana onlajn učenje na platformi koju će postaviti Zavod.
Portfolio i istraživanje koje ste pomenuli biće ključni uslovi za sticanje licence, a ne klasično polaganje nekih ispita…
– Kandidati će pred komisijom predstavljati svoj portfolio, koji će razvijati prema zahtevima šest standarda kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja i u kojem će dokumentovati da su postigli određeni standard. Takođe će biti obavezni da prikažu rezultate istraživanja obrazovne prakse, sprovedenog u njihovoj školi ili drugoj ustanovi. Kandidati sami biraju temu za istraživanje, ali je važno da istraživanje ima praktični značaj za razvoj kvaliteta rada ustanove, efikasnosti i odgovornosti svih zaposlenih u školi, učenika i roditelja. Upravo su kvalitet, efikasnost i odgovornost bili ključni principi u pripremi novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Ko će prvi moći da konkuriše za sticanje licence?
– Prva grupa obučenih direktora imaće priliku da pripremi portfolio, sprovede i napiše istraživanje do marta iduće godine, jer se tada očekuje donošenje pravilnika kojim će biti uređena sva pitanja od značaja za program obuke i sticanje licence za direktore. Zakon je predvideo da direktori moraju da polože ispit za licencu u roku od dve godine od dana postavljanja na tu funkciju, u suprotnom ne mogu biti rukovodioci ustanove. Sistem je tako postavljen da ćemo kandidate sukcesivno pozivati.
Da li će direktori koji prvi dobiju licencu biti u prednosti na konkursu u odnosu na one koji je nemaju?
– Zakon to ne predviđa.
Ko će biti u komisiji za licence?
– U početku predstavnici Ministarstva prosvete, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Kako taj proces bude odmicao planiramo da uključimo u komisije direktore koju su savladali program obuke za mentorstvo direktora, njih ima oko 60 u Srbiji.
Izbore za direktore uvek su pratile priče o uticaju politike, koje nisu bile bez osnova. Kako to izbeći u ovom procesu?
– Licenciranje direktora nema veze sa politikom. Obukama za direktore idemo ka profesionalizaciji u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Oni koji su sada direktori ustanova nisu se tokom svog inicijalnog obrazovanja spremali za tu ulogu. Svi su se pripremali za poslove nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika, a zatim su se u kolektivima istakli svojim trudom, radom i idejama i nametnuli se kao lideri, zbog čega su i izabrani.
Ne odustajete od koncepta da direktor, pre svega, treba da bude pedagoški rukovodilac, a ne samo menadžer?
– To predviđaju i nova zakonska rešenja. Zahtevi škole pred direktore zaista nameću brojne menadžerske uloge koje su ih u neočekivanoj meri odvojile od uloge pedagoških rukovodilaca. Mi želimo da reafirmišemo tu temu i to će biti urađeno kroz koncept obuke za direktore i zahteve koji se odnose na portfolio i za sprovođenje istraživanja.
Da li će polaganje ispita za licencu biti besplatno za kandidate?
– Idemo u pravcu rešenja da obuke i ispit za licencu ne plaćaju kandidati, već da se sredstva opredeljuju u ustanovama, kao što se primenjuje i u ispitima za licence nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.
Vesna Stamenić
 
Izvor: skolskiportal.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama