Наставници НЕЋЕ морати родитељима писмено да образлажу сваку оцену

Вишедневне медијске написе о томе да ће наставници бити обавезни да пишу образложење за сваку оцену на захтев родитеља из Министарства просвете за Данас демантују.

„У изменама члана 82. Закона о основама система образовања и васпитања – Приговор на оцењивање, оцену и испит, нема суштинске измене и неће се мењати у целини. Основна измена ће ићи у правцу прецизирања надлежности за одлучивање о приговору на оцену из владања у току школске године и на закључну оцену из владања“, појашњавају из Министарства.

Члан 82 у актуелном закону предвиђа да се родитељ, односно други законски заступник ученика има право да поднесе приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања у току школске године.

Такође, може да упути приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања на крају првог и другог полугодишта, као и приговор на испит.

Важећи закон прописује да о свим приговорима одлучује директор, у сарадњи са стручним сарадником и одељењским старешином, претходно прибављајући изјаву наставника.

У радној верзији измена ЗОСОВ-а овај члан је само детаљније разрађен, али је и даље остало идентично решење да су, пре него што надлежни у школи донесу одлуку да ли је приговор родитеља на оцену оправдан или не, обавезни да прибаве изјаву наставника.

Детаљније: Данас