Нотни запис песме

Ова слика вам је пример како се песме записују. На њој ћете видети шта нотни запис песме све садржи:
Поред места где се музика записује – линијског система

  • ту је виолински кључ на почетку песме који нам говори како да читамо ноте

  • ознака за такт која нам показује колико треба да траје сваки такт

  • тактове

  • тактице

  • редове песме

  • ознаке за темпо и

  • ознаке за јачину

2

Извор: bebicamusiceducation.wordpress.com