Нове наставне припреме Креативног центра за први разред

У складу с новим програмом за 1. разред Креативни центар је припремио детаљно разрађене припреме за све предмете са уграђеним образовним стандардима и исходима, као и годишње и месечне оперативне планове.
Наставне припреме Креативног центра могу у великој мери да олакшају рад наставницима. Усаглашене су са питањима и задацима у уџбеницима Креативног центра и стварају добре услове да се настава прилагоди различитим могућностима ученика. Ове припреме упућују ученике на самосталан и креативан приступ учењу, подстичу критичко мишљење, истраживање и стварање. Све то у великој мери доприноси развоју маште и интелектуалних способности ученика.
Са овог линка www.kreativnicentar.rs можете преузети детаљне припреме за предмет Српски језик за први разред, за све часове у школској 2018/19, са уграђеним образовним стандардима и исходима.
Пример наставне припреме – Српски језик за први разред

Download (DOC, 227KB)


Детаљне припреме за предмете Математика за први разред и Свет око нас за први разред, за све часове у школској 2018/19, са уграђеним образовним стандардима и исходима биће ускоро постављене на сајт www.kreativnicentar.rs
Пример наставне припреме – Математика за први разред

Download (DOCX, 138KB)