Нове Основе програма за предшколце и радни материјали Креативног центра који га прате

3 септембра, 2020

Креативни центар већ више од тридесет година прати и својим издањима подржава и развија образовно издаваштво у Србији. То се посебно односи на издања намењена предшколском васпитању и образовању. Од самих почетака ова издавачка кућа поклања посебну пажњу деци, васпитачима, родитељима и свима онима који су укључени у овај процес, трудећи се да иде у корак с развојем и усваја нова знања која унапређују ову област рада.

У складу с тим, аутори и уредници у Креативном центру ове године су се посветили раду на новим издањима којима прате препоруке нових Основа предшколског васпитања и образовања.

Програм Године узлета акценат ставља на дечју игру и активно учешће у практичним ситуацијама, што се поклапа с њиховим досадашњим идејама о приступу учењу у овом најранијем периоду.

Нови припремни предшколски материјали Вртић за маштање и Играм се и размишљам јесу радно-игровни материјали намењени деци, васпитачима и родитељима. Смишљени су и конципирани тако да излазе у сусрет новим Основама програма предшколског васпитања и образовања и да подржавају развој кључних образовних компетенција. Обликовани у форми блокова, материјали имају функционалан простор за рад, али и бројне додатке. Сви садржаји омогућују деци да и сама одлучују о томе шта ће, када и како радити, уз обиље идеја за израду материјала за игре и средстава која се могу употребљавати у даљем процесу. Такође, подржавају развој критичког мишљења, маште и креативности, као и сарадњу деце са одраслима, развој самосталности и све друге циљеве истакнуте у новим Основама програма. Васпитачима ови материјали помажу у креативном планирању рада, а родитељима пружају нове идеје за провођење квалитетног времена у игри и раду с децом.

Из радног листа Вртић за маштање

Материјали подржавају кључне образовне компетенције:
  • комуникацију на матерњем језику;
  • математичке, научне и технолошке компетенције;
  • дигиталне компетенције;
  • учење учења;
  • друштвене и грађанске компетенције;
  • иницијативу и предузетништво;
  • културолошку свест и изражавање.

Вртић за маштање, аутора Симеона Маринковића и Славице Марковић, намењен је деци у узрасту од 5 до 7 година. Активности, приче, задаци и питања обликовани су на начин да подстичу радозналост и креативност код деце, као и уочавање детаља и постављање питања о појавама и свету који их окружује. На спонтан и ненаметљив начин деца стичу знања из различитих области, и то тако што уче кроз истраживање и игру, у интеракцији с вршњацима и са одраслима. Материјал даје снажан подстицај за креативно изражавање у разним доменима – у језичком, драмском, ликовном и др.

Вртић за маштање ослоњен је на Основне програма Године узлета, па су тако понуђене приче, активности, питања и задаци покретач истраживачког процеса и у потпуности су усмерени на дете и његове потенцијале. Дат је најшири избор могућих активности које су у вези с различитим аспектима дечјег развоја – од графомоторичког до језичког и логичко-математичког. Свака прича и пратеће активности и питања подстичу комуникацију, промишљање и истраживање, а поред тога, дају и драгоцене смернице васпитачима и родитељима када је реч о текстовима за читање деци, као и препоруке за игре које могу играти с њима.

Подсећамо на то да се књига Вртић за маштање нашла у ужем избору за Награду Најбољи европски уџбеник (Best European Learning Materials Award – BELMA) у категорији материјала за предшколце (www.belma-award.eu). Награда се додељује првог дана Сајма књига у Франкфурту.

Играм се и размишљам, аутора Симеона Маринковића и Славице Марковић, намењен је деци у узрасту од 5 до 7 година. Реч је о вишенаменском радном материјалу који се бави основним математичким појмовима, али истовремено излази у сусрет и дечјој потреби за игром и покретом.

Из радног листа Играм се и размишљам

Кроз 32 теме дете стиче потребне математичке компетенције које су му важне за припрему за полазак у школу. Новина коју овај материјал доноси јесте то што математички појмови нису дати само апстрактно, већ су повезани са ширим спектром активности, као што су вежбе обликовања, вежбе релаксације, традиционалне и савремене игре. На тај начин, поред интелектуалне радозналости, задовољена је и дечја потреба за игром, комуникацијом и телесним покретом. Уз сваку тему понуђена су и питања за размишљање, мотивациони текстови који могу бити покретач за истраживање и разговор, као и бројни занимљиви и подстицајни задаци.

У овогодишњој предшколској понуди Креативног центра налази се и радно-игровни материјал Игром од гласа до слова, ауторки др Мирјане Марковић, Славице Томић, Слободанке Даде Миловановић. Осмишљен је тако да подржава развој предвештина ране писмености. Обликован је у форми блока на 32 стране (+ две стране с налепницама), а редослед обраде слова дат је према букварском распореду. За свако слово понуђено је више вежби и игара које прате неки од корака у процесу од гласа до слова, а у прилогу се налазе: налепнице које се користе при решавању одређених задатака, велика штампана слова азбуке и словни конструктор.

Из радног листа Игром до гласа и слова

При коришћењу овог радног материјала од велике помоћи може бити приручник Од гласа до слова истих ауторки.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *


Будите у току

Унесите вашу имејл адресу

Пратите нас

Пратите нас на друштвеним мрежама