Нове радне свеске за предшколце и децу од 3 до 5 година у издању ЈРЈ Мој издавач

ЈРЈ Мој издавач познат је по одличним радним свескама за предшколце, а сада и за децу узраста од 3 до 5 година.

Нова издања имају квалитет по ком је ЈРЈ Мој издавач већ деценијама познат, а радни лист за млађи узраст „Радосни почетак“ је дидактичко средство усклађено с прописаним Стандардима квалитета уџбеника и Правилником о општим основама предшколског програма. Како је ЗУОВ закључио у свом одобрењу, задаци и садржаји представљају синтезу васпитно-образовног деловања на дете, од подучавања до непосредне примене наученог у свакодневном животу, подржавајући целовити развој детета.

Кроз занимљиве и деци узрастом прилагођене илустрације Маје Веселиновић које доприносе бољем разумевању садржаја, малишани ће започети процес учења у раном узрасту. На 72 стране очекују их забавни задаци који подстичу развијање маште и графомоторике, али и дају подршку развијању интелектуалних функција и операција: опажања, логичког мишљења, памћења, развоја говора. Теме су прилагођене њиховим интересовањима, па их у овој књизи очекује шаренолик садржај: Приче с летовања, Ветрењача, Игра меморије, Два кловна, Трамболина, Зечји плес, Шарена хаљина, Локомотива, Јабука и црв, Изгубљено теле, Врабац на крову куће, Три лептира, Четири аутомобила, Пролећни мотиви и многи други.

Оно што је најбитније јесте да кроз игру и активности блиским његовом окружењу и искуству, дете постаје активан учесник у процесу учења.

Радни листови за децу 5-7 година добијају се у пакету у заштитној кутији. Комплет чине три радне свеске који покривају области припремног предшколског програма: „Развој говора“, „Математика за предшколце“ и „Упознавање природне и друштвене средине“. Све књиге су усклађене са прописаним Правилником и Стандардима и подстичу холистички приступ учењу и сазнавању, поштовање принципа поступности и стављање детета у активан положај у процесу васпитно-образовног рада.

„Развој говора“ садржи вежбице за правилно изговарање гласова српског језика, а сваки глас прати по једна бајка, басна, песма, загонетка, питалица, брзалица, народна прича или вежба за стваралачко причање. Ови задаци омогућавају да свако дете развија своје способности и особине личности, проширује лична искуства, изграђује сазнања о себи, другим људима и свету око себе, истовремено подстичући развој унутрашње мотивације, као и социјалних и комуникативних компетенција. Овај радни лист прате и додатни материјали, као што су налепнице са словима и ликови за прављење маски за позоришну представу.

„Математика за предшколце“ се састоји од шест тематских области: Предмети у простору и односи међу њима, Линија област, Бројеви и скупови, Бројеви до пет, Бројеви до десет, Провера знања. Посебан квалитет овог радног листа представља тенденција повезивања садржаја с различитим активностима и ситуацијама из свакодневног живота. Захтеви за дете примерени су његовим психофизичким способностима, а односе се на запажање детаља, разлика, сличности, распореда и правилности, подстицање логичког промишљања и доношење закључака.

„Упознавање природне и друштвене средине“ има четири васпитно-образовне целине: Ја и други, Годишња доба, Жива природа, Нежива природа и Квиз који садржи 72 тематске јединице. Својим садржајем посебно се издваја и слободно можемо рећи да заузима сам врх у броју продатих наслова. Забавни задаци садрже елементе који подржавају сазнајни развој уз уважавање логичких принципа, самосталност у закључивању и целокупни развој детета. Уз помоћ ове књиге, деца ће научити све о годишњим добима, живој и неживој природи, земљишту, ваздуху, кружењу воде у природи, хигијени и другим важним појмовима.

Задаци из ових листова поступно су постављени, од најлакшим ка тежим. Решавање може да буде самостално или у групи, а понегде је потребна и помоћ одраслог, васпитача или родитеља.

Радни листови за предшколце и за млађи узраст врло су узбудљиве и интересантне књиге у којој ће уживати малишани, али и њихови родитељи.