Нови јарам за наставнике

Уочи почетка школске 2014/15. године, Министарство просвете показало је добру вољу да изађе у сусрет захтевима наставника за смањење непотребне администрације у просвети. УСПРС је подржала иницијативу и послала аргументоване сугестије за смањење сувишне документације која не доприноси квалитету наставног процеса. УСПРС је у неколико наврата упозоравала на бујање администрације која искључиво служи као покриће за наводне „развојне програме“ који се одржавају само на папиру.
Teacher with papers
Неспособност чиновника МПН и његових агенција да направе квалитетне моделе школских и развојних програма који би служили као полазна основа за надградњу у школама широм Србије, а посебно да уреде законска и подзаконска акта на начин који би представљао допринос подизању квалитета система, огледа се у захтевима да наставници по школама попуњавају, али и сачињавају:
1. Школски програм
2. Развојни план школе
3. Индивидуалне образовне програме
4. Лични план стручног усавршавања
5. План стручног усавршавања на нивоу школе
6. Извештаје о раду тимова
7. Извештаје о „стручним“ усавршавањима
8. Евиденције о постигнућима ученика
9. Води педагошку свеску
10. Креира свој наставнички портфолио
11. Ученички портфолио
12. Планира различите типове и структуру наставних часова и бележи иновације
13. Бележи самоевалуацију реализације оперативних планова
14. Протоколе извођења и праћења угледних часова
15. Детаљне припреме за часове са елементима који се прате у оквиру евалуације иако су неколико пута садржани у оквиру планова
16. Уписивање стандарда у годишње и остале планове рада
17. Планове рада додатне, допунске и припремне наставе као и планове слободних активност
18. Дневнике осталих облика образовно-васпитног рада за ученике основних школа
19. Вођење и другог Дневника за продужени боравак
20. Попуњавање непотребних рубрика у Дневнику образовно-васпитног рада за ученике основних школа
21. Води евиденцију о такмичењима и слободним активностима ученика и постигнутим резултатима
22. Детаљне припреме за часове са елементима који се прате у оквиру евалуације иако су неколико пута садржани у оквиру планова
23. Портфолио професионалне оријентације ученика
24. Пише план активности за ученике са свим врстама сметњи у развоју
25. Припрема материјал за предвиђене активности и за укључивање ученика са свим врстама сметњи у развоју у образовно-васпитни рад
26. Пише план сарадње и извештаје о реализованим облицима сарадње са културним, научним и стручним институцијама као и преставницима локалне заједнице…
Листа обавезних административних послова није коначна јер не обухвата све ставке годишњих планова рада школе, Школског програма, педагошке документације наставника и одељенских старешина које су подложне спољашњем вредновању.
Иако је смањење непотребне администрације највећим делом у непосредној вези са изменама појединих чланова ЗОСОВ-а и важећих подзаконских аката, министар је 27. 8. 2014. упутио Стручно упутство о начину израде школске документације које је требало да представља први корак у њеном смањивању. На први поглед било је очигледно да то Упутство не садржи никакво озбиљно смањивање – напротив, очекивања у домену Школског програма су проширена за неколико ставки у односу на захтеве из актуелног ЗОСОВ-а. једина слобода наставницима дата је у оквиру обима и форме писаних припрема за час, што није ни на који начин ништа значило наставницима који треба да прођу кроз систем екстерне евалуације (који није обустављен иако је доказано неефикасан и несврсисходан).
Образовни систем у Србији, већ оптерећен гломазном структуром МПНТР и два пратећа Завода, не иде у смеру рационализације зато што најављене измене ЗОСОВ-а неоправдано касне. Уколико се не уваже примедбе УСПРС и других учесника на јавној расправи, ускоро ће бити три завода који пружају агенцијске услуге из области образовања.
Истовремено, МПН није покидала густе мреже за трошење средстава из разних фондова који су само делом донаторски, а добрим делом кофинансирани из буџета Републике Србије. То су фондови у које МПН током садашњих преговора није дало да се такне, нити могу да подлегну преиспитивању намене средстава која се троше за свакакве „пројекте“ од којих највећи део носи несагледиве последице по образовни систем.
Најновија идеја коју желе да спроведу наши „експерти“, значајно ће да допринесе непотребном администрирању по школама. Они су се бацили на припремање образаца за модернизацију система средњег стручног образовања што нама значи гомилу нових извештаја, образаца, протокола, табела, чек-листи за тзв. „самовредновање“ и праћење рада колега „једнаких по образовању и позицији“.
Колико је све то оперативно и корисно, може се илустровати називима појединих ставки:
– Кратак водич за успостављање партнерстава заснованих на праћењу рада колега једнаких по образовању и позицији
– Златна правила приликом посете за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
– Профил особе задужене за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
– Припрема акционог плана за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
– Писмо о посети везаној за праћење колега једнаких по образовању и позицији
– Дневник рада особе задужене за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
– Распоред разговора током праћења рада колега једнаких по образовању и позицији…
Ово је само део од укупно 20 докумената која се могу преузети на сајту МПН које мора да буде транспарентно кад троши туђе паре, а не мора никоме да полаже рачуна што немилице троши наше!
Није им пало на памет да израчунају за колико процената то повећава норму наставника! Мора се признати да је највећи број наставника одавно схватио да ништа од продуката разних ИПА тимова и стручњака није озбиљно. Иако је обавезно – никог не обавезује, јер би најпре требало позвати ауторе ових „златних правила“, „писама о посети“ „профила особе…“ и осталих бисера на преиспитивање здраве памети јер о стручности или познавању праксе нема ни помена!
У Кратком водичу за успостављање партнерстава заснованих на праћењу рада колега једнаких по образовању и позицији, као и у другим којештаријама, експерти из ЗВКОВ-а превидели су једну важну ствар: свој сопствени правилник о стручном усавршавању и стицању звања на основу којег нису све колеге једнаке по образовању и позицији (шта год позиција значила!). Има наставника са дипломама магистара, мастера, доктора наука, специјалистичких студија, има један број са звањима педагошких саветника. До нивоа ментора нису могли да досегну јер је исти завод у свом правилнику поставио услове за стицање звања које је требало он сам да обезбеди (обуку за ментора), али није, бар не транспарентно и озбиљно.
Министарство просвете које непрекидно штеди на ученицима и наставницима, нигде, ни у назнакама не одаје колико кошта ова памет!? Ето, на њиховом званичном сајту стоји да су ове „мудролије“ настале на основу искуства школа, просветних саветника укључених у пилотирање, затим, применом модела самовредновања и спољашњег вредновања и као препорука чланова Радне групе за осигурање квалитета у оквиру Пројекта, и још додају да је све ово успешно прошло на тесту практичне имплементације. Нигде се не помиње које су то школе? Који су то саветници? Ко је то пилотирао по сувом? Ко је, када и где прошао „тест успешне имплементације“.
Закључак који се намеће, посматрајући све ово са стране, јесте да је спреман нови јарам за вратове просветних радника. Ови из министарства просвете су веома задовољни, а то и не крију. Лепо су између себе поделили средства пошто је „пројекат“ рађен уз техничку и финансијску подршку ИПА 2007. Нама кљусе.
На несрећу, ово је продукт само једног у низу „програма“ који су у пилот фази. Шта ће се из њих развити, преостаје нам тек да видимо. Колико то Србију кошта у еврима, сазнаћемо ако икада у МПН и његове сателите уђе финансијска полиција, али је тешко извести рачуницу колико ће народ Србије коштати просвета бачена на колена. Детаљне информације о новом намету могу се добити једним кликом на: Оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији
Како одмиче време, постаје јасно да је исказана намера министарства просвете представљала само мало прашине бачене у очи просветних радника, како би остали слепи за остале врсте подметања.
„Програми“ намећу наставницима да се што више баве сами собом и „стицањем компетенција“, администрацијом која представља алиби за неименоване експерте из сенке, а нигде се не помиње коме су за то време ученици препуштени.
Потпредседник УСПРС
Милан Јевтић