Novi jaram za nastavnike

20 juna, 2015

Uoči početka školske 2014/15. godine, Ministarstvo prosvete pokazalo je dobru volju da izađe u susret zahtevima nastavnika za smanjenje nepotrebne administracije u prosveti. USPRS je podržala inicijativu i poslala argumentovane sugestije za smanjenje suvišne dokumentacije koja ne doprinosi kvalitetu nastavnog procesa. USPRS je u nekoliko navrata upozoravala na bujanje administracije koja isključivo služi kao pokriće za navodne „razvojne programe“ koji se održavaju samo na papiru.
Teacher with papers
Nesposobnost činovnika MPN i njegovih agencija da naprave kvalitetne modele školskih i razvojnih programa koji bi služili kao polazna osnova za nadgradnju u školama širom Srbije, a posebno da urede zakonska i podzakonska akta na način koji bi predstavljao doprinos podizanju kvaliteta sistema, ogleda se u zahtevima da nastavnici po školama popunjavaju, ali i sačinjavaju:
1. Školski program
2. Razvojni plan škole
3. Individualne obrazovne programe
4. Lični plan stručnog usavršavanja
5. Plan stručnog usavršavanja na nivou škole
6. Izveštaje o radu timova
7. Izveštaje o „stručnim“ usavršavanjima
8. Evidencije o postignućima učenika
9. Vodi pedagošku svesku
10. Kreira svoj nastavnički portfolio
11. Učenički portfolio
12. Planira različite tipove i strukturu nastavnih časova i beleži inovacije
13. Beleži samoevaluaciju realizacije operativnih planova
14. Protokole izvođenja i praćenja uglednih časova
15. Detaljne pripreme za časove sa elementima koji se prate u okviru evaluacije iako su nekoliko puta sadržani u okviru planova
16. Upisivanje standarda u godišnje i ostale planove rada
17. Planove rada dodatne, dopunske i pripremne nastave kao i planove slobodnih aktivnost
18. Dnevnike ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada za učenike osnovnih škola
19. Vođenje i drugog Dnevnika za produženi boravak
20. Popunjavanje nepotrebnih rubrika u Dnevniku obrazovno-vaspitnog rada za učenike osnovnih škola
21. Vodi evidenciju o takmičenjima i slobodnim aktivnostima učenika i postignutim rezultatima
22. Detaljne pripreme za časove sa elementima koji se prate u okviru evaluacije iako su nekoliko puta sadržani u okviru planova
23. Portfolio profesionalne orijentacije učenika
24. Piše plan aktivnosti za učenike sa svim vrstama smetnji u razvoju
25. Priprema materijal za predviđene aktivnosti i za uključivanje učenika sa svim vrstama smetnji u razvoju u obrazovno-vaspitni rad
26. Piše plan saradnje i izveštaje o realizovanim oblicima saradnje sa kulturnim, naučnim i stručnim institucijama kao i prestavnicima lokalne zajednice…
Lista obaveznih administrativnih poslova nije konačna jer ne obuhvata sve stavke godišnjih planova rada škole, Školskog programa, pedagoške dokumentacije nastavnika i odeljenskih starešina koje su podložne spoljašnjem vrednovanju.
Iako je smanjenje nepotrebne administracije najvećim delom u neposrednoj vezi sa izmenama pojedinih članova ZOSOV-a i važećih podzakonskih akata, ministar je 27. 8. 2014. uputio Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije koje je trebalo da predstavlja prvi korak u njenom smanjivanju. Na prvi pogled bilo je očigledno da to Uputstvo ne sadrži nikakvo ozbiljno smanjivanje – naprotiv, očekivanja u domenu Školskog programa su proširena za nekoliko stavki u odnosu na zahteve iz aktuelnog ZOSOV-a. jedina sloboda nastavnicima data je u okviru obima i forme pisanih priprema za čas, što nije ni na koji način ništa značilo nastavnicima koji treba da prođu kroz sistem eksterne evaluacije (koji nije obustavljen iako je dokazano neefikasan i nesvrsishodan).
Obrazovni sistem u Srbiji, već opterećen glomaznom strukturom MPNTR i dva prateća Zavoda, ne ide u smeru racionalizacije zato što najavljene izmene ZOSOV-a neopravdano kasne. Ukoliko se ne uvaže primedbe USPRS i drugih učesnika na javnoj raspravi, uskoro će biti tri zavoda koji pružaju agencijske usluge iz oblasti obrazovanja.
Istovremeno, MPN nije pokidala guste mreže za trošenje sredstava iz raznih fondova koji su samo delom donatorski, a dobrim delom kofinansirani iz budžeta Republike Srbije. To su fondovi u koje MPN tokom sadašnjih pregovora nije dalo da se takne, niti mogu da podlegnu preispitivanju namene sredstava koja se troše za svakakve „projekte“ od kojih najveći deo nosi nesagledive posledice po obrazovni sistem.
Najnovija ideja koju žele da sprovedu naši „eksperti“, značajno će da doprinese nepotrebnom administriranju po školama. Oni su se bacili na pripremanje obrazaca za modernizaciju sistema srednjeg stručnog obrazovanja što nama znači gomilu novih izveštaja, obrazaca, protokola, tabela, ček-listi za tzv. „samovrednovanje“ i praćenje rada kolega „jednakih po obrazovanju i poziciji“.
Koliko je sve to operativno i korisno, može se ilustrovati nazivima pojedinih stavki:
– Kratak vodič za uspostavljanje partnerstava zasnovanih na praćenju rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji
– Zlatna pravila prilikom posete za praćenje rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji
– Profil osobe zadužene za praćenje rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji
– Priprema akcionog plana za praćenje rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji
– Pismo o poseti vezanoj za praćenje kolega jednakih po obrazovanju i poziciji
– Dnevnik rada osobe zadužene za praćenje rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji
– Raspored razgovora tokom praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji…
Ovo je samo deo od ukupno 20 dokumenata koja se mogu preuzeti na sajtu MPN koje mora da bude transparentno kad troši tuđe pare, a ne mora nikome da polaže računa što nemilice troši naše!
Nije im palo na pamet da izračunaju za koliko procenata to povećava normu nastavnika! Mora se priznati da je najveći broj nastavnika odavno shvatio da ništa od produkata raznih IPA timova i stručnjaka nije ozbiljno. Iako je obavezno – nikog ne obavezuje, jer bi najpre trebalo pozvati autore ovih „zlatnih pravila“, „pisama o poseti“ „profila osobe…“ i ostalih bisera na preispitivanje zdrave pameti jer o stručnosti ili poznavanju prakse nema ni pomena!
U Kratkom vodiču za uspostavljanje partnerstava zasnovanih na praćenju rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji, kao i u drugim koještarijama, eksperti iz ZVKOV-a prevideli su jednu važnu stvar: svoj sopstveni pravilnik o stručnom usavršavanju i sticanju zvanja na osnovu kojeg nisu sve kolege jednake po obrazovanju i poziciji (šta god pozicija značila!). Ima nastavnika sa diplomama magistara, mastera, doktora nauka, specijalističkih studija, ima jedan broj sa zvanjima pedagoških savetnika. Do nivoa mentora nisu mogli da dosegnu jer je isti zavod u svom pravilniku postavio uslove za sticanje zvanja koje je trebalo on sam da obezbedi (obuku za mentora), ali nije, bar ne transparentno i ozbiljno.
Ministarstvo prosvete koje neprekidno štedi na učenicima i nastavnicima, nigde, ni u naznakama ne odaje koliko košta ova pamet!? Eto, na njihovom zvaničnom sajtu stoji da su ove „mudrolije“ nastale na osnovu iskustva škola, prosvetnih savetnika uključenih u pilotiranje, zatim, primenom modela samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja i kao preporuka članova Radne grupe za osiguranje kvaliteta u okviru Projekta, i još dodaju da je sve ovo uspešno prošlo na testu praktične implementacije. Nigde se ne pominje koje su to škole? Koji su to savetnici? Ko je to pilotirao po suvom? Ko je, kada i gde prošao „test uspešne implementacije“.
Zaključak koji se nameće, posmatrajući sve ovo sa strane, jeste da je spreman novi jaram za vratove prosvetnih radnika. Ovi iz ministarstva prosvete su veoma zadovoljni, a to i ne kriju. Lepo su između sebe podelili sredstva pošto je „projekat“ rađen uz tehničku i finansijsku podršku IPA 2007. Nama kljuse.
Na nesreću, ovo je produkt samo jednog u nizu „programa“ koji su u pilot fazi. Šta će se iz njih razviti, preostaje nam tek da vidimo. Koliko to Srbiju košta u evrima, saznaćemo ako ikada u MPN i njegove satelite uđe finansijska policija, ali je teško izvesti računicu koliko će narod Srbije koštati prosveta bačena na kolena. Detaljne informacije o novom nametu mogu se dobiti jednim klikom na: Okvir za praćenje rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji
Kako odmiče vreme, postaje jasno da je iskazana namera ministarstva prosvete predstavljala samo malo prašine bačene u oči prosvetnih radnika, kako bi ostali slepi za ostale vrste podmetanja.
„Programi“ nameću nastavnicima da se što više bave sami sobom i „sticanjem kompetencija“, administracijom koja predstavlja alibi za neimenovane eksperte iz senke, a nigde se ne pominje kome su za to vreme učenici prepušteni.
Potpredsednik USPRS
Milan Jevtić
 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Jedan komentar na "Novi jaram za nastavnike"

  1. Peki kaže:

    Ko sisa pojedine prosvetare, izuzev onih koji imaju svoje dostojanstvo,kada su ovce za sisanje, i mogu da im rade sve i svasta, a oni samo cute i klimaju glavama i hoce da se dokazuju, a nece i ne zele da vide sta im se sprema.Kopaju jamu jedni drugima, umesto da se ujedine i sloze. Tako im i treba, treba im jos vise nakamariti administracije, pa nek se dokazuju. Samo ne znam kome i za koje pare? Neki bi radili i besplatno, samo da se vidi koliko je ,,On bolji i veci strucnjak od kolege”!!! Sramota, zato smo i u samom dnu drustvenog vrednovanja!A oni, njihove kolege, koji to vrednuju, smeju im se, i zaradjuju na njihovim ledjima.Ja vecih mazohista i sadista nisam video, nego u prosveti !Prava straho-psiho-tragi-komedija!Ovo ima samo u kod nas u zemlji Srbiji!

Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama