Нови правилници, основно образовање: измене и допуне планова и програма

Завод за унапређивање васпитања и образовања објавио је нове Правилнике за основно образовање, са изменама и допунама плана и програма.

Правилници се налазе у наставку.