Standardi – Priroda i društvo

septembar 24, 2013

priroda_i_drustvo
Opšti standardi postignuća – obrazovni
standardi za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja
Priroda i društvo
 
1. Živa i neživa priroda
 
U oblasti ŽIVA I NEŽIVA PRIRODA učenik/učenica:
1PD.1.1.1. pravi razliku između prirode i proizvoda ljudskog rada
1PD.1.1.2. zna ko i šta čini živu i neživu prirodu
1PD.1.1.3. zna zajedničke karakteristike živih bića
1PD.1.1.4. ume da klasifikuje živa bića prema jednom od sledećih kriterijuma: 
izgledu, načinu ishrane, kretanja i razmnožavanja
1PD.1.1.5. prepoznaje i imenuje delove tela živih bića
1PD.1.1.6. razlikuje staništa prema uslovima života i živim bićima u njima
2. EKOLOGIJA
U oblasti EKOLOGIJA učenik/učenica:
1PD.1.2.1. prepoznaje i imenuje prirodne resurse
1PD.1.2.2. zna upotrebnu vrednost prirodnih resursa
1PD.1.2.3. razlikuje povoljno i nepovoljno delovanje čoveka po očuvanje prirode
3. MATERIJALI
U oblasti MATERIJALI učenik/učenica:
1PD.1.3.1. zna osnovna svojstva vode, vazduha i zemljišta
1PD.1.3.2. zna da su voda u prirodi, vazduh i zemljište sastavljeni od više
materijala
1PD.1.3.3. zna da različite životne namirnice sadrže različite sastojke
1PD.1.3.4. zna osnovna svojstva materijala: tvrdoća, elastičnost, gustina,
rastvorljivost, providnost, namagnetisanost
1PD.1.3.5. zna da svojstva materijala određuju njihovu upotrebu i prepoznaje
primere u svom okruženju
1PD.1.3.6. zna promene materijala koje nastaju zbog promene temperature, usled
mehaničkog uticaja i delovanja vode i vazduha
4. KRETANJE I ORIJENTACIJA U PROSTORU
U oblasti KRETANJE I ORIJENTACIJA U PROSTORU učenik/učenica:
1PD.1.4.1. ume da prepozna kretanje tela u različitim pojavama
1PD.1.4.2. zna pomoću čega se ljudi orijentišu u prostoru: leva i desna strana,
strane sveta, adresa, karakteristični objekti
1PD.1.4.3. ume da odredi strane sveta pomoću Sunca
1PD.1.4.4. zna jedinice za merenje vremena: dan, nedelja, mesec, godina, decenija i vek
1PD.1.4.5. ume da pročita tražene informacije sa časovnika i kalendara
5. DRUŠTVO
U oblasti DRUŠTVO učenik/učenica:
1PD.1.5.1. zna koje društvene grupe postoje i ko su njihovi članovi
1PD.1.5.2. zna osnovna pravila ponašanja u porodici, školi i naselju
1PD.1.5.3. zna koje ljudske delatnosti postoje i njihovu ulogu
1PD.1.5.4. zna koji su glavni izvori opasnosti po zdravlje i život ljudi i osnovne
mere zaštite
1PD.1.5.5. zna postupke za očuvanje i unapređivanje ljudskog zdravlja
6. DRŽAVA SRBIJA I NJENA PROŠLOST
U oblasti DRŽAVA SRBIJA I NJENA PROŠLOST učenik/učenica:
1PD.1.6.1. zna osnovne oblike reljefa i površinskih voda
1PD.1.6.2. zna osnovne tipove naselja i njihove karakteristike
1PD.1.6.3. zna geografski položaj i osnovne odrednice države Srbije: teritorija,
granice, glavni grad, simboli, stanovništvo
1PD.1.6.4. zna najvažnije događaje, pojave i ličnosti iz prošlosti
1PD.1.6.5. zna osnovne informacije o načinu života ljudi u prošlosti
1PD.1.6.6. zna šta su istorijski izvori i imenuje ih
Sledeći iskazi opisuju šta učenik/učenica zna i ume na srednjem nivou.
1. ŽIVA I NEŽIVA PRIRODA
U oblasti ŽIVA I NEŽIVA PRIRODA učenik/učenica:
1PD.2.1.1. razume povezanost žive i nežive prirode na očiglednim primerima
1PD.2.1.2. zna osnovne razlike između biljaka, životinja i ljudi
1PD.2.1.3. primenjuje višestruke kriterijume klasifikacije živih bića
1PD.2.1.4. zna ulogu osnovnih delova živih bića
1PD.2.1.5. razume povezanost uslova života i živih bića u staništu
1PD.2.1.6. razume međusobnu zavisnost živih bića u životnoj zajednici
2. EKOLOGIJA
U oblasti EKOLOGIJA učenik/učenica:
1PD.2.2.1. razlikuje obnovljive i neobnovljive prirodne resurse
1PD.2.2.2. razume ekološku opravdanost upotrebe obnovljivih resursa i
racionalnog korišćenja neobnovljivih resursa
1PD.2.2.3. zna osnovne mere zaštite žive i nežive prirode kao prirodnih resursa
1PD.2.2.4. zna šta je dobrobit životinja i postupke kojima se ona štiti
3. MATERIJALI
U oblasti MATERIJALI učenik/učenica:
1PD.2.3.1. zna složenija svojstva vode i vazduha: agregatno stanje i kretanje
1PD.2.3.2. zna da su različita svojstva vode, vazduha i zemljišta posledica njihovog
različitog sastava3
1PD.2.3.3. razlikuje materijale koji su dobri provodnici toplote i elektriciteta
od onih koji to nisu
1PD.2.3.4. zna da toplotna i električna provodljivost materijala određuju njihovu
upotrebu i prepoznaje primere u svom okruženju
1PD.2.3.5. razlikuje povratne i nepovratne promene materijala
1PD.2.3.6. razlikuje promene materijala pri kojima nastaju drugi materijali od
onih promena materijala pri kojima ne nastaju drugi materijali
4. KRETANJE I ORIJENTACIJA U PROSTORU
U oblasti KRETANJE I ORIJENTACIJA U PROSTORU učenik/učenica:
1PD.2.4.1. zna da kretanje tela zavisi od sile koja na njega deluje, vrste podloge i
oblika tela
1PD.2.4.2. zna da se svetlost kreće pravolinijski
1PD.2.4.3. ume da pronađe tražene ulice i objekte na planu naselja
1PD.2.4.4. ume da pronađe osnovne informacije na geografskoj karti Srbije: najveća
i najvažnija naselja, oblike reljefa i površinskih voda
1PD.2.4.5. ume da pronađe i upiše tražene informacije na lenti vremena
5. DRUŠTVO
U oblasti DRUŠTVO učenik/učenica:
1PD.2.5.1. zna koje su uloge različitih društvenih grupa i njihovih članova
1PD.2.5.2. zna koja su prava i obaveze članova u različitim društvenim grupama
1PD.2.5.3. razume povezanost i međuzavisnost različitih ljudskih delatnosti
6. DRŽAVA SRBIJA I NJENA PROŠLOST
U oblasti DRŽAVA SRBIJA I NJENA PROŠLOST učenik/učenica:
1PD.2.6.1. prepoznaje i imenuje oblike reljefa i površinskih voda u svom mestu i u
okolini
1PD.2.6.2. zna osnovne odlike reljefa i voda u državi Srbiji
1PD.2.6.3. razume povezanost prirodno-geografskih faktora – reljefa, voda, klime –
i delatnosti ljudi
1PD.2.6.4. zna redosled kojim su se javljali važni istorijski događaji, pojave i
ličnosti
1PD.2.6.5. uočava sličnosti i razlike između načina života nekad i sad
1PD.2.6.6. prepoznaje osnovna kulturna i društvena obeležja različitih
istorijskih perioda
1PD.2.6.7. prepoznaje na osnovu karakterističnih istorijskih izvora o kom
istorijskom periodu ili ličnosti je reč
Sledeći iskazi opisuju šta učenik/učenica zna i ume na naprednom nivou.
1. ŽIVA I NEŽIVA PRIRODA
U oblasti ŽIVA I NEŽIVA PRIRODA učenik/učenica:
1PD.3.1.1. razume povezanost žive i nežive prirode na manje očiglednim primerima
1PD.3.1.2. razume funkcionalnu povezanost različitih delova tela živih bića4
3. MATERIJALI
U oblasti MATERIJALI učenik/učenica:
1PD.3.3.1. razume kako zagrevanje i hlađenje vode i vazduha utiču na pojave u prirodi
1PD.3.3.2. primenjuje znanje o promenama materijala za objašnjenje pojava u svom
okruženju
4. KRETANJE I ORIJENTACIJA U PROSTORU
U oblasti KRETANJE I ORIJENTACIJA U PROSTORU učenik/učenica:
1PD.3.4.1. ume da čita geografsku kartu primenjujući znanja o stranama sveta i
značenju kartografskih znakova
5. DRUŠTVO
U oblasti DRUŠTVO učenik/učenica:
1PD.3.5.1. razume zajedničke karakteristike društvenih grupa i razlike među njima
1PD.3.5.2. razume da se prava i obaveze članova društvenih grupa međusobno
dopunjuju
6. DRŽAVA SRBIJA I NJENA PROŠLOST
U oblasti DRŽAVA SRBIJA I NJENA PROŠLOST učenik/učenica:
1PD.3.6.1. zna šta je prethodilo, a šta je usledilo nakon važnih istorijskih
događaja i pojava

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


Budite u toku

Unesite vašu imejl adresu

Pratite nas

Pratite nas na društvenim mrežama